Vindparksprojektet i Kokkoneva i Perho

38-45
st
300
m
200
m
6-10
MW

Suomen Hyötytuuli planerar att bygga en vindkraftspark i Kokkoneva i Perho. Perho kommun ligger i landskapet Mellersta Österbotten. Det planerade vindkraftsområdet ligger nordost om byn Oksakoski, drygt tre kilometer norr om Perho centrum. Området har en total areal på cirka 3000 ha. Området har anvisats som ett område för vindkraftverk i landskapsplanen för Mellersta Österbotten.

Den planerade vindkraftsparken i Kokkoneva består av högst 38–45 vindkraftverk med en total höjd på högst 300 meter och en enhetseffekt på ca 6–10 MW.

Tidtabell

Enligt de preliminära planerna ska vindkraftsparken byggas under åren 2025–2026.

Tillståndsförfarande

Projektets miljökonsekvensbedömning (MKB) och planläggning inleddes i början av år 2021.

Energiproduktion

Vindparken i Jokela

12 st / 3,0 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Vindparken i Annankangas

10 st / 3,45 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Vindparken i Kuljunniemi

9 st / 2,3 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Vindparken i Nikkarinkaarto

10 st / 3,45 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Vindparken i Räfsö

10 st / 1-3,3 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Havsvindparken utanför Tahkoluoto

11 st / 2,3-4,2 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW