Vindparksprojektet i Polusjärvi

10
st
160
m
150
m
4,3
MW

Polusjärvi 9/2021

Polusjärvi

Polusjärvi 9/2020

Polusjärvi

Suomen Hyötytuuli bygger Polusjärvi vindpark med tio vindkraftverk i Pyhäjoki kommun. Byggandet började i januari 2020. Uppställning och idriftsättning av vindkraftverken skall inträffa under sommaren och hösten 2021.

Projektet flyttades från ABO Wind Ab till Suomen Hyötytuuli i september 2018.
Den planerade vindparken ligger i östra delar av Pyhäjoki kommun, nordost från Liminkakylä by, i närheten av Polusperä by cirka 20 km från Pyhäjoki centrum.
Vindparken består av vindkraftverk med fundament, jordkablar som förbinder kraftverken med varandra, en elstation för vindparken samt servicevägar mellan vindkraftverken.

TILLSTÅNDSFÖRFARANDE

MKB-förfarandet för projektet slutfördes 2016. Resultaten av miljökonsekvensbedömningen har använts vid projektplaneringen och planläggningen. Läs MKB-dokumenten här:

Ymparisto.fi

Polusjärvi delgeneralplanläggning för vindkraft och byggnadstillstånd är laggiltiga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energiproduktion

Vindparken i Jokela

12 st / 3,0 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Vindparken i Annankangas

10 st / 3,45 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Vindparken i Kuljunniemi

9 st / 2,3 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Vindparken i Nikkarinkaarto

10 st / 3,45 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Vindparken i Räfsö

10 st / 1-3,3 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Havsvindparken utanför Tahkoluoto

11 st / 2,3-4,2 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW