Havsvindparken utanför Tahkoluoto

0,00

MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion

11
st
80-90
m
101-130
m
2,3-4,2
MW

närmare info

NumberHub heightRotorOutputType
10901304,2Siemens
1801012,3Siemens

Suomen Hyötytuuli Oy bygger 10 havsbaserade vindkraftverk utanför Tahkoluoto i Pori. Kraftverken planeras runt omkring Finlands första havsbaserade vindkraftverk som stod färdigt 2010.

I framtiden kommer vindkraftsproduktionen troligen att allt mer förläggas offshore, eftersom vindförhållandena är bättre till havs och offshore-lösningen gör det möjligt att bygga storskaliga vindparker.

Suomen Hyötytuulis utredningar visar att det finns tekniska förutsättningar för att genomföra projektet. Infrastrukturen och vindförhållandena i området är utmärkta för vindkraftsproduktion.

Tillståndsförfarande

MKB-förfarandet för projektet slutfördes 2007. Resultaten av miljökonsekvensbedömningen har använts vid projektplaneringen och planläggningen. Läs MKB-dokumenten här:

Suomen Hyötytuuli Oy:s havsbaserade vindkraftspark i Björneborg, Tahkoluoto

Planläggningen av den havsbaserade vindparken har godkänts i augusti 2015.

Energiproduktion

Vindparken i Jokela

12 st / 3,0 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Vindparken i Annankangas

10 st / 3,45 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Vindparken i Kuljunniemi

9 st / 2,3 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Vindparken i Nikkarinkaarto

10 st / 3,45 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Vindparken i Räfsö

10 st / 1-3,3 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Havsvindparken utanför Tahkoluoto

11 st / 2,3-4,2 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW