Havsvindparken utanför Tahkoluoto, förlängning

40-45
st
310
m
280
m
11-20
MW

Suomen Hyötytuuli Oy planerar max 40-45 mer havsbaserade vindkraftverk utanför Tahkoluoto i Björneborg.

Planläggningsområdet ligger till havs, som närmast på ca 4 kilometers avstånd från hamnområdet i Tahkoluoto och ca 30 kilometer nordväst om Björneborgs centrum. Området avgränsas i norr av kommungränsen till Sastmola. Området har en total areal på ca 135 km2.

Den planerade vindkraftsparken på planläggningsområdet består av högst 45 vindkraftverk som monteras på havsfundament. Vindkraftverken har en maximal höjd på ca 310 meter och enhetseffekten är ca 11–20 MW. Det är fråga om ett projekt i enlighet med Finlands klimatmål, och om projektet genomförs beräknas det producera 1 000–1 900 GWh kolneutral elektrisk energi per år.
Projektets miljökonsekvensbedömning (MKB) pågår.

Tillståndsförfarande

De officiella MBK-sidorna för projektet (på finska), som bland annat innehåller en MKB-beskrivning och anvisningar för att lämna in ett utlåtande eller en åsikt i enlighet med MKB-förfarandet, finns på miljöförvaltningens webbplats på adressen ymparisto.fi/porimerituulipuistoYVA.

Upprättandet av en delgeneralplan har inletts. Dokumenten i anslutning till planläggningen (på finska) finns på Björneborgs stads webbplats på adressen https://www.pori.fi/merituulipuisto

Virtuella videor

Belysande videor i enlighet med projektplanen som presenterats i MBK-beskrivningen har skapats på Aboa Mare med Wärtsila Voyage (tidigare Transas) som är en simulator för fartygshantering. Videorna kan ses på adressen:
https://www.hyotytuuli.fi/simulaatiovideot (du omdirigeras till YouTube).

Tahkoluoto förlängning projekt Youtube-presentation (tyvärr bara på finska):

 

Energiproduktion

Vindparken i Jokela

12 st / 3,0 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Vindparken i Annankangas

10 st / 3,45 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Vindparken i Kuljunniemi

9 st / 2,3 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Vindparken i Nikkarinkaarto

10 st / 3,45 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Vindparken i Räfsö

10 st / 1-3,3 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Havsvindparken utanför Tahkoluoto

11 st / 2,3-4,2 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW