Vindparken i Jokela

0,00

MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion

12
st
140
m
117
m
3,0
MW

närmare info

AntalNavhöjdRotorEffektTyp
121401173,0Nordex

Jokela vindpark ligger i Kalajoki cirka fyra kilometer norrut från Kalajoki centrum. De närmaste bostäderna ligger cirka 1,5 km från vindparken.

Vindpark Jokela består av 12 vindkraftverk på 3 MW. Vindkraftverken producerar cirka 121 GWh el per år. Det motsvarar omkring 60 000 höghustvåors årsförbrukning av el. Elförbrukning I Finland är cirka 85 TWh (=85 000 GWh) per år.

Vindkraftverken är placerade ungefär 400-600 meter från varandra. Tornen är 140 meter höga och rotorbladens diameter är 117 meter. Vindparken togs i bruk 2015.

Energiproduktion

Vindparken i Jokela

12 st / 3,0 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Vindparken i Annankangas

10 st / 3,45 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Vindparken i Kuljunniemi

9 st / 2,3 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Vindparken i Nikkarinkaarto

10 st / 3,45 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Vindparken i Räfsö

10 st / 1-3,3 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Havsvindparken utanför Tahkoluoto

11 st / 2,3-4,2 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW