Vindparken i Kuljunniemi

0,00

MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion

9
st
80
m
82-101
m
2,3
MW

närmare info

AntalNavhöjdRotorEffektTyp
5 st80 m82 m2,3 MWBonus
4 st80 m101 m2,3 MWSiemens

De fem första vindkraftverken i Suomen Hyötytuulis vindpark i Kuljunniemi restes 2004 och de fyra följande 2010.

Omgivningen kring Kuljunlahti har bra förhållanden för en vindpark. Medelvindhastigheten på 80 meters höjd är cirka 7 meter per sekund. Infrastrukturen i området ger goda förutsättningar för vindkraftsproduktion, likaså invånarnas och industrins positiva inställning till vindkraft.

Hyötytuulis vindpark i Kuljunniemi består av nio vindkraftverk på 2,3 MW. Vindkraftverken är placerade vid havsstranden på Rautaruukkis fabriksområde och på dammvägen till Kuljunniemi.

Vindparken i Kuljunniemi producerar cirka 50 GWh el per år. Det motsvarar cirka 25 000 höghustvåors årsförbrukning av el.

Energiproduktion

Vindparken i Jokela

12 st / 3,0 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Vindparken i Annankangas

10 st / 3,45 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Vindparken i Kuljunniemi

9 st / 2,3 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Vindparken i Nikkarinkaarto

10 st / 3,45 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Vindparken i Räfsö

10 st / 1-3,3 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Havsvindparken utanför Tahkoluoto

11 st / 2,3-4,2 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW