Vindparken i Räfsö

11,21

MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion

10
st
50-119
m
54,2-112
m
1-3,3
MW

närmare info

AntalNavhöjdRotorEffektTyp
3 st60 m54,2 m1 MWBonus
4 st50 m54,2 m1 MWBonus
1 st80 m76 m2 MWBonus
2 st119 m112 m3,3 MWVestas

 

År 1999 byggde Suomen Hyötytuuli Finlands första vindkraftverk i industriell skala i Meri-Pori i Björneborg.

Vindförhållandena är utmärkta, eftersom medelvindhastigheten är cirka 7,3 meter per sekund. Vindkraftverken är placerade i hamnen och på industriområdet, intill färdig infrastruktur, i gott samarbete med invånarna och industrin i området.

Hyötytuulis vindpark i Räfsö består i dag av tio vindkraftverk. Längst ute på Räfsö står ett, längst ute på Tahkoluoto tre och vid Räfsö landsväg tre vindkraftverk på 1 MW, alla byggda 1999.

Längst ute på Tahkoluoto står ett vindkraftverk på 2 MW som byggdes 2002.

I början av 2015 byggdes två vindkraftverk på 3,3 MW i Kirrinsanta på Technip Offshore Finlands tomt.

Vindparken i Räfsö producerar cirka 55 GWh el per år. Det motsvarar cirka 27 500 höghustvåors årsförbrukning av el.

 

Energiproduktion

Vindparken i Jokela

12 st / 3,0 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Vindparken i Annankangas

10 st / 3,45 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 34,54 MW

Vindparken i Kuljunniemi

9 st / 2,3 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 20,99 MW

Vindparken i Nikkarinkaarto

10 st / 3,45 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 32,77 MW

Vindparken i Räfsö

10 st / 1-3,3 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 11,21 MW

Havsvindparken utanför Tahkoluoto

11 st / 2,3-4,2 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 44,39 MW