Vindparksprojektet i Hummastinvaara

10-15
st
123
m
117
m
3-5
MW

Suomen Hyötytuuli Oy planerar en vindpark med 10 vindkraftverk i Hummastinvaara i Brahestad. Antalet vindkraftverk preciseras under den fortsatta projektplaneringen.

Hummastinvaara vindpark ligger i östra delen av Brahestad, cirka 10 km från stadens centrum. Områdets östra kant sträcker sig också in på Siikajoki kommuns område.

Tillståndsförfarande

MKB-förfarandet för projektet slutfördes 2013. För vindkraftsområdena i östra delen av Brahestad, dit också Hummastinvaara hör, gjordes en gemensam miljökonsekvensbedömning där man beaktade miljökonsekvenserna av alla de planerade vindparkerna samt de sammantagna konsekvenserna. Resultaten av bedömningen används vid den fortsatta projektplaneringen och planläggningen. Läs MKB-dokumenten här:

Ymparisto.fi

Planläggningsprocessen för vindkraftsprojektet i Hummastinvaara är i startskedet. Följ planläggningen via länken:

Vindkraftsparker öster om Brahestad

Energiproduktion

Vindparken i Jokela

12 st / 3,0 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Vindparken i Annankangas

10 st / 3,45 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 27,32 MW

Vindparken i Kuljunniemi

9 st / 2,3 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 12,52 MW

Vindparken i Nikkarinkaarto

10 st / 3,45 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 30,92 MW

Vindparken i Räfsö

10 st / 1-3,3 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 9,32 MW

Havsvindparken utanför Tahkoluoto

11 st / 2,3-4,2 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 38,38 MW