Vindparksprojektet i Korpi-Matti

7
st
230
m
150-170
m
5,6-6
MW

Suomen Hyötytuuli Oy planerar en vindpark med 22 vindkraftverk i Sastmola tillsammans med Gigawatti Oy och EPV Vindkraft Ab. Hyötytuuli´s andel är 7 vindkraftverk.

Sastmola är en kustkommun som ligger mellan Björneborg och Kristinestad. Vindkraftsparken förläggs norr om Sastmola centrum i området Korpi-Matti öster om Kustvägen och Trolls by och sträcker sig nära byarna Risby och Timmerheiden. I nordost avgränsas området av Natura-området Mankaneva.

Tillståndsförfarande

MKB-förfarandet för projektet slutfördes 2012. Resultaten av miljökonsekvensbedömningen har använts vid projektplaneringen och planläggningen.

Delgeneralplanläggning för vindkraft i Korpi-Matti är godkänd i Sastmola kommun i december 2019.

Energiproduktion

Vindparken i Jokela

12 st / 3,0 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Vindparken i Annankangas

10 st / 3,45 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Vindparken i Kuljunniemi

9 st / 2,3 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Vindparken i Nikkarinkaarto

10 st / 3,45 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Vindparken i Räfsö

10 st / 1-3,3 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Havsvindparken utanför Tahkoluoto

11 st / 2,3-4,2 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW