Vindparksprojektet i Korpi-Matti

7
st
230
m
150-170
m
5,6-6
MW

Suomen Hyötytuuli Oy planerar en vindpark med 22 vindkraftverk i Sastmola tillsammans med Tuuliwatti Oy och EPV Vindkraft Ab. Hyötytuuli´s andel är 7 vindkraftverk.

Sastmola är en kustkommun som ligger mellan Björneborg och Kristinestad. Vindkraftsparken förläggs norr om Sastmola centrum i området Korpi-Matti öster om Kustvägen och Trolls by och sträcker sig nära byarna Risby och Timmerheiden. I nordost avgränsas området av Natura-området Mankaneva.

Tillståndsförfarande

MKB-förfarandet för projektet slutfördes 2012. Resultaten av miljökonsekvensbedömningen har använts vid projektplaneringen och planläggningen. Läs MKB-dokumenten här:

Ymparisto.fi

I Korpi-Matti pågår delgeneralplanläggning för vindkraft. Läs det aktuella planmaterialet via länken:

http://www.merikarvia.fi/?p=/ajankohtaista/kuulutukset_ja_ilmoitustaulu/kuulutus__korpi_matin_tuulivoimapuiston_osayleiskaavan_osallistumis__ja_arviointisuunnitelma_seka_kaavaluonnos

Energiproduktion

Vindparken i Jokela

12 st / 3,0 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Vindparken i Annankangas

10 st / 3,45 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 33,29 MW

Vindparken i Kuljunniemi

9 st / 2,3 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 18,94 MW

Vindparken i Nikkarinkaarto

10 st / 3,45 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 29,54 MW

Vindparken i Räfsö

10 st / 1-3,3 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 10,44 MW

Havsvindparken utanför Tahkoluoto

11 st / 2,3-4,2 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 28,08 MW