Vindparksprojektet i Pesola

12
st
230
m
150-170
m
5,3-6
MW

Suomen Hyötytuuli Oy planerar en vindpark med 12 vindkraftverk i Soini kommun.

Soini kommun ligger i Södra Österbotten och omges av Etseri, Saarijärvi, Alajärvi, Kyyjärvi och Karstula.  Vindkraftsparken anläggs i Pesola som ligger i norra delen av Soini, det närmaste avståndet till kommunens centrum är nio kilometer. Pesola gränsar i öster till Kyyjärvi och Karstula kommuner i Mellersta Finland. Området i Pesola har en total areal på cirka 1 600 ha.

Tillståndsförfarande

På projektet tillämpas lagstadgad miljökonsekvensbedömning (MKB). Planeringsområdet i Pesola är förbundet med planeringsområdet i Korkeanmaa och tillsammans bildar de ett enhetligt område att granska med avseende på miljökonsekvenserna. MKB-förfarandet för projektet slutfördes 2014.

I Soini kommun pågår generalplanläggning för vindkraft. Planering för Pesolaområdet kan följas via:Soinin kunta

Energiproduktion

Vindparken i Jokela

12 st / 3,0 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Vindparken i Annankangas

10 st / 3,45 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Vindparken i Kuljunniemi

9 st / 2,3 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Vindparken i Nikkarinkaarto

10 st / 3,45 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Vindparken i Räfsö

10 st / 1-3,3 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Havsvindparken utanför Tahkoluoto

11 st / 2,3-4,2 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW