Vindparksprojektet i Siikajoki

38
st
230-250
m
170
m
6
MW

Suomen Hyötytuuli Oy planerar en vindpark med 38 vindkraftverk i Siikajoki kommun: Karhukangas 12, Kangastuuli 21 och Navettakangas 5 vindkraftverk.

Karhukangas vindparksområde ligger i Norra Österbotten i Siikajoki kommuns västra del. Siikajoki centrum ligger cirka 12 kilometer mot sydost från det planerade området, Revonlahti byområde cirka 5 kilometer österut, Siikajoenkylä tätort cirka 10 kilometer norrut och Brahestads centrum cirka 15 kilometer västerut.

Den planerade vindparken består av vindkraftverk med fundament, jordkablar som förbinder kraftverken med varandra, en elstation för vindparken, en 110 kV luftledning som behövs för anslutning till elnätet samt servicevägar mellan vindkraftverken.

Tillståndsförfarande

Suomen Hyötytuuli har fått ett uttalande om MKB-programmet och myndigheten gav sitt utlåtande den 11 april 2016.

För att Karhukangasprojektet ska kunna genomföras måste en delgeneralplan som ger möjlighet att bygga en vindkraftspark göras upp för området. Siikajoki kommunfullmäktige godkände planläggningen av vindparken i november 2016. Byggnadstillstånd är laggiltiga.

Energiproduktion

Vindparken i Jokela

12 st / 3,0 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Vindparken i Annankangas

10 st / 3,45 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Vindparken i Kuljunniemi

9 st / 2,3 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Vindparken i Nikkarinkaarto

10 st / 3,45 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Vindparken i Räfsö

10 st / 1-3,3 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Havsvindparken utanför Tahkoluoto

11 st / 2,3-4,2 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW