Vindparksprojektet i Yhteisenkangas

8-11
st
141
m
117
m
3-5
MW

Suomen Hyötytuuli Oy planerar en vindpark med 8–11 vindkraftverk i Yhteisenkangas i Brahestad. Antalet vindkraftverk preciseras under den fortsatta projektplaneringen.

Yhteisenkangas vindpark ligger i östra delen av Brahestad, cirka 12 km från stadens centrum. Områdets östra kant sträcker sig också in på Siikajoki kommuns område.

Tillståndsförfarande

MKB-förfarandet för projektet slutfördes 2013. För vindkraftsområdena i östra delen av Brahestad, dit också Yhteisenkangas hör, gjordes en gemensam miljökonsekvensbedömning där man beaktade miljökonsekvenserna av alla de planerade vindparkerna samt de sammantagna konsekvenserna. Resultaten av bedömningen används vid den fortsatta projektplaneringen och planläggningen. Läs MKB-dokumenten här:

Ymparisto.fi

Planläggningsprocessen för vindkraftsprojektet i Yhteinenkangas är i startskedet. Följ planläggningen via länken:
https://www.raahe.fi/kaavoitus/yhteinenkankaan-tuulivoimapuisto

Energiproduktion

Vindparken i Jokela

12 st / 3,0 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Vindparken i Annankangas

10 st / 3,45 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Vindparken i Kuljunniemi

9 st / 2,3 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Vindparken i Nikkarinkaarto

10 st / 3,45 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Vindparken i Räfsö

10 st / 1-3,3 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,02 MW

Havsvindparken utanför Tahkoluoto

11 st / 2,3-4,2 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW