Vindparksprojektet i Yhteisenkangas

8-11
st
141
m
117
m
3-5
MW

Suomen Hyötytuuli Oy planerar en vindpark med 8–11 vindkraftverk i Yhteisenkangas i Brahestad. Antalet vindkraftverk preciseras under den fortsatta projektplaneringen.

Yhteisenkangas vindpark ligger i östra delen av Brahestad, cirka 12 km från stadens centrum. Områdets östra kant sträcker sig också in på Siikajoki kommuns område.

Tillståndsförfarande

MKB-förfarandet för projektet slutfördes 2013. För vindkraftsområdena i östra delen av Brahestad, dit också Yhteisenkangas hör, gjordes en gemensam miljökonsekvensbedömning där man beaktade miljökonsekvenserna av alla de planerade vindparkerna samt de sammantagna konsekvenserna. Resultaten av bedömningen används vid den fortsatta projektplaneringen och planläggningen. Läs MKB-dokumenten här:

Ymparisto.fi

Planläggningsprocessen för vindkraftsprojektet i Yhteisenkangas är i startskedet. Följ planläggningen via länken:

Vindkraftsparker öster om Brahestad

Energiproduktion

Vindparken i Jokela

12 st / 3,0 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Vindparken i Annankangas

10 st / 3,45 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 32,72 MW

Vindparken i Kuljunniemi

9 st / 2,3 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 19,72 MW

Vindparken i Nikkarinkaarto

10 st / 3,45 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 33,91 MW

Vindparken i Räfsö

10 st / 1-3,3 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 11,39 MW

Havsvindparken utanför Tahkoluoto

11 st / 2,3-4,2 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 30,34 MW