Siirry sisältöön

Siikajoen Karhukankaan YVA-ohjelma nähtävillä 16.2.-17.4.2015

Siikajoen kunnan alueella on suunnitteilla kolme tuulivoimapuistoa, jotka yhdessä muodostaisivat ison tuulipuistojen alueen valtatie 8 molemmin puolin. Hankkeiden YVA-menettelyt ovat erilliset, mutta yleisötilaisuus on yhteinen. Vaikutusten arvioinnissa yhteisvaikutusten arviointi on keskeisessä asemassa.
Kangastuulen tuulivoimapuisto
Element Power Oy suunnittelee noin 46–60 tuulivoimalan rakentamista Siikajoen Kangastuulen alueelle. Kangastuulen tuulipuisto toimii aiemman Navettakankaan tuulipuistohankkeen laajennuksena. Navettakankaan tuulipuistoalue sijoittuu Kangastuulen hankealueen eteläosan sisälle.
Karhukankaan tuulivoimapuisto
Suomen Hyötytuuli Oy suunnittelee enintään 16 tuulivoimalan rakentamista Siikajoen länsiosassa sijaitsevalle Karhukankaan alueelle. Hankealue sijoittuisi Kangastuulen hankealueen sisälle rajoittuen lounaassa Navettakankaan osayleiskaava-alueeseen ja muilta osin Kangastuulen hankealueeseen.
Isoneva II -tuulivoimapuisto
Intercon Energy Oy suunnittelee 6 tuulivoimalan rakentamista Isonevalle. Hankealue rajautuu kokonaisuudessaan Isoneva I tuulivoimapuistoon.
Kaikkien hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkasteltavana on kaksi vaihtoehtoa ja ns. 0-vaihtoehto. Vaihtoehtojen erot liittyvät tuulipuiston voimalaitosten määrään, tehoon, kokoon ja sijoittumiseen sekä huoltoteiden, sähkönsiirtolinjojen ja muiden tarvittavien rakennelmien ja alueiden sijoittumiseen.

Arviointiohjelmat nähtävillä

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaiset ympäristövaikutusten arviointiohjelmat ovat nähtävillä 16.2.–17.4.2015 Siikajoen kunnanvirastossa ja pääkirjastossa, Raahen kaupunginvirastossa ja pääkirjastossa sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu), myös sähköisenä
Kangastuulen YVA-ohjelma
Karhukankaan YVA-ohjelma
Isoneva II YVA-ohjelma

Yleisötilaisuus keskiviikkona 25.2.2015

Kolmen tuulivoimahankkeen yhteinen YVA-menettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 25.2.2015 klo 17 (kahvitarjoilu klo 16.30 alk.) Siikajoella Revonlahden koululla (Koulukuja 11, 92350 Revonlahti). Asiasta ovat kertomassa YVA-yhteysviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus), hankevastaavien (Element Power Oy, Suomen Hyötytuuli Oy ja Intercon Energy Oy) ja YVA-konsulttien (Ramboll Finland Oy ja Sweco Ympäristö Oy) edustajat. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuuntelemaan ja keskustelemaan.

Kannanottojen esittäminen

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiohjelmista. Kannanotot toimitetaan 17.4.2015 mennessä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@elykeskus.fi tai kirjallisena postitse osoitteella PL 86, 90101 OULU.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa lausuntonsa kustakin arviointiohjelmasta erikseen viimeistään 18.5.2015. Lausunnot, joihin sisältyy yhteenveto arviointiohjelmiin jätetyistä kannanotoista, pidetään nähtävillä Siikajoen kunnanvirastossa ja pääkirjastossa, Raahen kaupunginvirastossa ja pääkirjastossa sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa.

Lisätietoja

Yhteysviranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Tuukka Pahtamaa, puh. 0295 038 394, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Karhukankaan tuulivoimapuistohankkeen yhteyshenkilöt ovat Suomen Hyötytuuli Oy, Teemu Molkkari, puh. 044 701 2284, ja Miia Wallén, puh. 050 329 7127, etunimi.sukunimi@hyotytuuli.fi sekä Ramboll Finland Oy, Kirsi Lehtinen, puh. 040 722 4104, etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Vastaa