Siirry sisältöön

Suomen Hyötytuuli ja InfraBuilders sopimukseen Siikajoen hankkeen sähköasemien rakentamisesta

Suomen Hyötytuuli ja Infra Builders ovat tehneet sopimuksen Siikajoen tuulivoimahankkeen sähköasemien rakentamisesta. InfaBuilders toimii sähköasemaurakassa pääurakoitsijana, ja sähköasemat toimittaa Maviko Oy.

Suomen Hyötytuuli ja InfraBuilders ovat aiemmin sopineet Siikajoen tuulivoimahankkeen infrastruktuurin rakentamisesta. KVR-toimitukseen kuuluvat hankkeen tiestön parantaminen ja rakentaminen, nostoalueet ja perustukset voimaloille sekä puiston sisäinen maakaapelointi. Infra Builders Oy on toiminut KVR-urakoitsijana myös Suomen Hyötytuuli Oy:n Alajoki-Peuralinnan ja Oosinselän tuulipuistoissa.

Suomen Hyötytuuli rakentaa Pohjois-Pohjanmaalle Siikajoen kuntaan 38 voimalan tuulipuistoa. Puuston hakkuu ja rakentaminen etenevät aikataulussa, ja tuulipuiston arvioitu valmistumisajankohta on alkuvuonna 2025. Tuulipuiston odotetaan tuottavan sähköä vuosittain noin 700 000 megawattituntia, mikä vastaa noin 39 000 omakotitalon vuotuista sähköntarvetta.