Siirry sisältöön

Suomen Hyötytuuli Oy aikoo rakentaa merituulipuiston Porin Tahkoluodon edustalle

Suomen Hyötytuuli Oy:n suunnitelma rakentaa Suomen ensimmäinen merituulipuisto etenee suunnitellusti. Hankkeen osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville Porin kaupunkisuunnittelun toimesta. Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä 23.11. – 31.12.2013 Porin kaupunkisuunnittelussa, Valtakatu 4, teknisen palvelukeskuksen palvelupiste Porinassa, Yrjönkatu 6 B, Porin pääkirjastossa, Gallen-Kallelankatu 12, Reposaaren kirjastossa, Kirkkokatu 20 ja Porin kaupunkisuunnittelun internetsivuilla. Mielipiteet voi esittää kirjallisesti tai suullisesti Porin kaupunkisuunnitteluun, postiosoite PL 95, 28101 Pori, käyntiosoite Valtakatu 4, 7. kerros, s-posti kaupunkisuunnittelu@pori.fi.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kaavoitusprosessin työohjelma, joka tulee kehittymään prosessin aikana. OAS on asetettu julkisesti nähtäville suunnittelun aloittamiseksi, mutta siihen voi ottaa kantaa myös prosessin myöhemmissä vaiheissa. Palautetta toivotaan osallisilta kaavoitusprosessin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta saatua palautetta voidaan käyttää jatkosuunnittelun perusteena.
Suomen Hyötytuuli Oy on kahdeksan suuren suomalaisen kaupunkienergiayhtiön omistama tuulienergian tuottamiseen erikoistunut yhtiö. Hyötytuulella on ennestään kaksi tuulivoimapuistoa, toinen Raahessa ja toinen Porissa. Hyötytuuli on perustettu vuonna 1998 ja ensimmäiset tuulivoimalat rakennettiin Poriin vuonna 1999. Hyötytuulella on merituulivoimapuiston lisäksi suunnitteilla maatuulivoimaa usean sadan megawatin edestä eri puolille Suomea.

Hyötytuuli on toiminut ennenkin edelläkävijänä

Suomen Hyötytuuli Oy rakennutti Tahkoluodon edustan merialueelle yhden meriperustuksella toimivan tuulivoimalan, joka on toiminut pilottihankkeena koko Suomen merituulivoimalle. Milloinkaan ennen ei ole rakennettu tuulivoimalaa sellaisiin jääolosuhteisiin, jollaisissa Tahkoluodon merituulivoimala toimii. Pilottivoimalasta on saatu positiivisia kokemuksia tuotannon ja rakentamisen suhteen. Operoinnin kannalta Suomessa on vielä oppimista, koska olosuhteet merituulivoimalle ovat Suomessa erilaiset verrattuna esimerkiksi Pohjanmeren olosuhteisiin, joissa merituulivoimasta on jo paljonkin kokemuksia. Hyötytuuli on pyrkinyt löytämään ja kokeilemaan erilaisia ratkaisuja pilottivoimalan huoltokäynteihin eri olosuhteissa ja onkin tehnyt yhteistyötä mm. suomalaisen Meriaura Oy:n kanssa. Meriaura on turkulainen merikuljetuksiin erikoistunut yritys, joka omistaa myös suomalaisen Mobimar Oy:n suunnitteleman ja rakentaman Wind Servant-aluksen. Alus on suunniteltu erityisesti tuulivoimaloiden huoltoihin. Haasteena on voimalalle pääsy jäisissä sekä tuulisissa olosuhteissa ja tärkeänä kysymyksenä nousevat pintaan myös turvallisuuskysymykset.
Pilottivoimalan meriperustus on suunniteltu ja rakennettu suomalaisin voimin, Porissa sijaitsevan Technip Finland Oy:n toimesta. Suunnittelun alla olevan merituulipuiston perustukset tullaan myös rakentamaan Suomessa. Rakentamisen aikaisen työllisyysvaikutuksen arvioidaan olevan Suomessa n. 200 henkilötyövuotta ja käytönaikaisen 10 henkilötyövuotta 25 vuoden ajan.

 20 miljoonan demotuki yhdelle merituulivoimahankkeelle Suomessa

Hyötytuuli osallistuu Porin Tahkoluodon merituulivoimahankkeella kilpailuun demonstraatiotuesta, joka tulee mahdollistamaan yhden merituulituulivoimapuiston rakentamisen Suomeen. Kilpailun tarkoituksena on saada kokemuksia ja vientimahdollisuuksia suomalaisille energiantuottajille sekä alan muille toimijoille. Vuoden 2015 valtion budjettiin on varattu 20 miljoonan demotuki yhdelle merituulivoimahankkeelle Suomessa. Lisätietoa merituulivoiman demonstraatiotuesta saa Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta osoitteesta tem.fi/energia/energiatuki/merituulivoiman_demonstraatiotuki.

Yhteyshenkilöt

Porin kaupunkisuunnittelu

Valtakatu 4, PL 95
28101 Pori
Heimo Salminen, yleiskaava-arkkitehti
puh. 02-621 1603
heimo.salminen@pori.fi

Tuulivoimapuiston valmistelu:

Suomen Hyötytuuli Oy
Ralf Granholm
puh. 044 035 3435
etunimi.sukunimi@hyotytuuli.fi
tai
Miia Suuriniemi
puh. 044 701 2191
etunimi.sukunimi@hyotytuuli.fi

Kaavaa laativa konsultti:

Pöyry Finland Oy
Miia Nurminen-Piirainen
puh. 050 576 3580
etunimi.sukunimi@poyry.com

Vastaa