Siirry sisältöön

Suomen Hyötytuuli Oy:n tuotantokatsaus

Vuonna 2018 Suomen Hyötytuuli toimitti osakkailleen sähköä noin 503 000 MWh. Edelliseen vuoteen verrattuna energiantuotanto kasvoi noin 190 000 MWh.

Tuotantomäärän kasvuun vaikuttivat Jokelan tuulipuiston oston lisäksi se, että vuosi 2018 oli ensimmäinen vuosi, jolloin syksyllä 2017 valmistuneet Annankankaan tuulipuisto ja Tahkoluodon merituulipuisto olivat koko vuoden tuotannossa.

Tuulivoimaloiden käytettävyys oli kokonaisuudessaan hyvällä tasolla ja voimaloiden huolto sujui suunnitelmien mukaisesti. Erityisesti alkuvuonna tuuliolosuhteet olivat heikommat kuin pitkän aikavälin tuulisuus. Syyskaudella tuuliolosuhteet olivat keskimääräistä paremmat, lukuun ottamatta joulukuun tuulisuutta, joka oli selvästi keskimääräisiä tuulisuuslukuja pienempi.

Vuoden 2018 merkittävimpiä tapahtumia olivat Jokelan tuulipuiston osto sekä Polusjärven tuulipuiston ja Oosinselän tuulipuiston hankeoikeuksien ostot. Jokelan tuulipuistossa on 12 Nordex N117-tyypin tuulivoimalaa, kukin teholtaan 3 MW. Polusjärven suunniteltu tuulipuistoalue on Polusperän kylän pohjoisosassa noin 20 kilometrin päässä Pyhäjoen keskustasta. Alueelle on suunniteltu rakennettavan 10 tuulivoimalaa. Oosinselän tuulipuistohanke sijaitsee Porin ja Eurajoen kuntien alueella, ja se koostuu yhteensä 31 tuulivoimalasta, josta Hyötytuulen osuus on 16 tuulivoimalaa.

Suomen Hyötytuulella on nyt kuusi tuotannossa olevaa tuulipuistoa: Reposaaren tuulipuisto, Kuljunniemen tuulipuisto, Nikkarinkaarron tuulipuisto, Annankankaan tuulipuisto, Tahkoluodon merituulipuisto ja Jokelan tuulipuisto. Tuotannossa olevissa tuulipuistoissamme on yhteensä 62 tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu teho on noin 185 MW.

Vastaa