Siirry sisältöön

Suomen Hyötytuuli suunnittelee tuulivoimapuistoa Siikajoelle

Suomen Hyötytuuli Oy suunnittelee uuden tuulivoimapuiston rakentamista Siikajoen kunnan alueelle. Karhukankaan nimeä kantava tuulivoimapuisto on kooltaan 780 hehtaaria, joka mahdollistaisi 13–16 tuulivoimalan rakentamisen. Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho on 3-5 MW ja kokonaiskorkeus 210–230 metriä. Tuulivoimaloiden lopullinen määrä ja sijainti tarkentuvat suunnittelun edetessä.
Karhukankaan tuulipuistoalue sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla Siikajoen kunnan länsiosassa. Siikajoen keskusta sijaitsee suunnittelualueesta kaakkoon noin 12 kilometrin etäisyydellä, Revonlahden kyläalue noin 5 kilometrin etäisyydellä idässä, Siikajoenkylän taajama noin 10 kilometrin etäisyydellä pohjoisessa ja Raahen keskusta noin 15 kilometrin etäisyydellä lännessä.
Suunniteltu tuulipuisto koostuu tuulivoimaloista perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaapeleista, tuulipuiston sähköasemasta, sähköverkkoon liittymistä varten tarvittavasta 110 kV:n ilmajohdosta sekä tuulivoimaloita yhdistävistä huoltoteistä.

Kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointi

Hankkeen toteuttaminen edellyttää tuulivoimapuiston rakentamisen mahdollistavan osayleiskaavan laatimista alueelle. Siikajoen kunnanhallitus päätti kokouksessaan eilen kuuluttaa Karhukankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavatyön vireille tulosta. Samassa kokouksessa kunnanhallitus hyväksyi hankkeesta laaditun osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman. OAS on yleisesti nähtävillä tammikuun 2015 loppuun asti.
Suomen Hyötytuuli on käynnistänyt YVA-lain mukaisen ympäristövaikutusten menettelyn. YVA-menettelyn avulla pyritään välttämään ja ehkäisemään hankkeen ympäristövaikutuksia, edistetään ympäristövaikutusten yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä samalla lisätään kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.
YVA-menettelyn yhteydessä laadittuja selvityksiä ja arvioinnin tuloksia hyödynnetään osayleiskaavatyössä ja hankkeen jatkosuunnittelussa.
YVA-yhteysviranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Mahdollisuuksien mukaan kaavoitukseen ja YVA-menettelyyn liittyviä nähtävillä oloja ja tilaisuuksia pyritään yhdistämään.
Lisätietoja asiasta antaa:
Suomen Hyötytuuli Oy, hankekehityspäällikkö Miia Wallén
miia.wallen@hyotytuuli.fi, 050 329 7127

Vastaa