Siirry sisältöön

Framtiden ligger i luften, energi i vinden.

Framtiden ligger i luften, energi i vinden.

Framtiden ligger i luften, energi i vinden.

Som föregångare i den inhemska produktionen av vindkraft är Suomen Hyötytuuli med och tyglar klimatförändringen genom att producera ren och förnybar energi. Vindkraftsproduktionen orsakar inga utsläpp i luften, vattnet eller marken. Användningen av vindkraft gör Finland ännu mer oberoende av fossila importerade bränslen och stärker vårt lands självförsörjning beträffande energiproduktion. För allas vårt bästa.

Vi satsar på långvarigt samarbete med bolagets hela värdefulla nätverk. Vi är kända som en framstegsvänlig och tillförlitlig aktör som bär ansvar för sina vindparker under hela deras livslängd från projektutveckling och byggande till produktion, service och demontering – säkert och med omsorg om miljön och naturen. Ansvarsfullt både på land och på hav.

Energiproduktionen just nu

[turbines_live_data_all][turbines_live_data]

Aktuellt

Vi är med och bygger en kolneutral värld – på vindens villkor

Vårt bolag producerar på ett konkurrenskraftigt och ansvarsfullt sätt ren vindenergi för sina ägare i sju vindparker (sammanlagt 225 MW) som är belägna i Björneborg, Kalajoki, Brahestad och Pyhäjoki. Dessutom bygger bolaget som bäst tre vindparker och har ett flertal utvecklingsprojekt i olika delar av Finland. Våra nuvarande parker producerar sammanlagt cirka 750 GWh energi och under de närmaste åren ökar produktionen till upp till 1,9 TWh. Den energi vi producerar distribueras till finländska hushåll och till industrin via våra ägare, åtta finländska energibolag. Kostnadseffektivt och marknadsbaserat.

225 MW effekt
750 GWh vindenergi per år
37 500 det årliga energibehovet i ett egnahemshus med elvärme (cirka 20 000 kWh per år)

Föregångare inom vindkraft – med respekt för miljön och naturen

Vi har gått i spetsen för utvecklingen av den inhemska vindkraften i redan 20 år:

  1. Vi var det första bolaget i Finland som 1999 började använda vindkraftverk i megawattstorlek.
  2. I Tahkoluoto i Björneborg byggde vi 2017 världens första vindpark i ett havsområde med isbildning.
  3. Vi utnyttjar aktivt nya teknologier och stöder forskningsprojekt. Ett exempel på våra egna innovationer är en fågelradar som vi utvecklade för Tahkoluoto vindpark för att minimera havsvindkraftens eventuella inverkan på fågelbeståndet i området, särskilt på silltruten och havsörnen.
  4. Vi bär helhetsansvaret för vindparkernas hela livscykel från projektutveckling och byggande till produktion, underhåll och demontering.