Siirry sisältöön

Allmänna användningsvillkor & dataskydd

Allmänna användningsvillkor

Suomen Hyötytuuli Oy:s webbplats är Suomen Hyötytuuli Oy:s egendom.

Webbplatsen har utarbetats för att betjäna Suomen Hyötytuuli Oy:s intressentgrupper. Suomen Hyötytuuli tillhandahåller webbplatsens innehåll att utnyttjas så som den är och ansvarar inte för informationens riktighet eller för det material som länkarna på webbplatsen innehåller. Det är tillåtet att enligt god sed citera innehåll på webbplatsen i den omfattning som ändamålet förutsätter. Suomen Hyötytuuli Oy ansvarar inte för skador som har uppstått till följd av information på webbplatsen.

Suomen Hyötytuuli Oy förbehåller sig rätten att ändra eller lägga ner webbplatsen utan separat meddelande om detta.

Suomen Hyötytuuli Oy samlar inte in personuppgifter via sin webbplats.

Information om cookies på webbplatsen hyotytuuli.fi:
I syfte att förbättra användarvänligheten på vår webbplats kan vi använda cookies eller annan automatiskt insamlad information som inte utgör personuppgifter (cookies är textfiler som din webbläsare lagrar i din dator när du besöker en webbplats). Med hjälp av cookies kan vi förbättra webbplatsens funktionalitet. Vi använder inte cookies för att samla in eller lagra identifierbara personuppgifter. Du kan förhindra användningen av cookies i inställningarna för din webbläsare. Kom ihåg att om du inte tillåter cookies kan du eventuellt inte se allt innehåll på vår webbplats. Kontakta Suomen Hyötytuuli Oy om du vill ha mer information om de cookies som används på vår webbplats.

Dataskydd

Suomen Hyötytuuli har information om representanterna för bolagets samarbetspartner och intressentgrupper. Informationen har samlats in från de registrerade.

Suomen Hyötytuuli Oy
FO-nummer 1477522-9
PB 305, 28601 BJÖRNEBORG
Lautantekijäntie 60, 28880 BJÖRNEBORG

Kontaktperson i ärenden som gäller registret
företagsledningen, kontaktuppgifterna hittar du på företagets webbplats under fliken Kontakt.

Syftet med behandlingen av personuppgifter
Avtalsinformation lagras och behandlas för att sköta ärenden med anknytning till avtalsförhållandet. Personuppgifter om intressentgruppernas representanter lagras och behandlas för att sköta ärenden med anknytning till kontakt och kommunikation. Vi behandlar uppgifterna endast för det ändamål för vilket uppgifterna har samlats in.

Registrens datainnehåll
I avtalsregistret har lagrats avtalspartners och kontaktpersonens namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Dessutom innehåller avtalet information som krävs för att uppfylla de förpliktelser som hör samman med avtalet. I registret över intressentgrupper har lagrats personens namn, adress, e-postadress, telefonnummer, befattning i arbetsgemenskapen och uppgifter om arbetsgivare.

Uppgifterna i registret raderas när det inte längre finns någon grund för att enligt användningsändamålet lagra dem.

Regelmässiga informationskällor
Informationen i registret har samlats in från de registrerade.

Regelmässigt överlåtande av uppgifter
Uppgifterna överlåts inte till utomstående.

Överförande av uppgifter utanför EU eller EES
Uppgifterna överförs inte utanför EU eller EES.

Principerna för skydd av registret
Dataåtkomsten är begränsad: endast de personer som behöver uppgifterna och i den omfattning som krävs för att sköta ärenden med anknytning till anställningsförhållandet har åtkomst till uppgifterna.

Mer information
Mer information om detta fås av personalen vid Suomen Hyötytuuli.