Siirry sisältöön

Anmälningskanal

Suomen Hyötytuuli har förbundit sig till de policyer som anges i vår uppförandekod. Vi värdesätter en ansvarsfull och hållbar affärsverksamhet och motsätter oss alla oetiska metoder. Vi uppmanar dig att rapportera alla handlingar eller förfaranden till oss som du vet eller misstänker kan strida mot våra etiska principer, värderingar eller lagstiftningen.

Suomen Hyötytuulis visselblåsarkanal bygger på EU:s visselblåsardirektiv. Alla rapporter som skickas till oss kommer att hanteras konfidentiellt och anonymt. Rapporterna kan inte spåras tillbaka till den person som rapporterar, såvida denne inte vill lämna sina kontaktuppgifter. Se till att skriva ner rapport-ID så att du kan spåra hanteringen av rapporten. Vi kommer att svara på förfrågningar inom sju (7) dagar.

Läs om den registrerades rättigheter.

Vi värdesätter din åsikt. Du kan också kontakta oss genom att lämna ett meddelande (—) eller via e-post (firstname.lastname@hyotytuuli.fi).

Anmälningskanal