Siirry sisältöön

Byggandet av vindkraftsparken Alajoki-Peuralinna inleds

Byggarbetena i anslutning till vindkraftsparkprojektet Alajoki-Peuralinna inleds snart. Som huvudentreprenör för vindkraftsparken har Infra Builders Oy (tidigare NCC:s vindkraftsenhet) valts. Ett avtal om leverans av fjorton (14) SG 5.8-155-vindkraftverk har ingåtts med Siemens Gamesa Renewable Energy AB. Som leverantör av elunderstationer har Eltel Networks Oy valts. Ett avtal om leverans av transformatorer för vindkraftsparken har ingåtts med ABB Power Grids Finland Oy.
Byggandet inleds med avverkning vid månadsskiftet februari-mars. Avverkningen inleds i Alajoki, varifrån den stegvis fortsätter mot Peuralinnaområdet. Jordbyggnadsarbeten i anslutning till vägar och lyftområden inleds i mars allteftersom avverkningen framskrider.
I vindkraftsparkens område och på de vägar som leder till vindkraftsparken ska särskild försiktighet iakttas medan byggarbetena pågår. Användningen av vägarna till vindkraftsparken kommer tidvis att vara begränsad på grund av grundläggande förbättringsarbeten av vägarna. Vi beklagar de olägenheter som detta eventuellt orsakar. Infartsvägarna Pajulammintie och Peuralinnantie till vindkraftsparken får byggplatskyltar med nödvändig kontaktinformation. Dessutom strävar vi efter att informera om användningsbegränsningar av vägarna med separata skyltar.

Lämna ett svar