Siirry sisältöön

Bygglov och vattentillstånd för demonstrationsfasen av förlängningen av Suomen Hyötytuulis Tahkoluoto havsvindpark träder i kraft

De bygglov och vattentillstånd som beviljats för demonstrationsfasen av förlängningen av Suomen Hyötytuulis Tahkoluoto havsvindpark träder i kraft.

Suomen Hyötytuulis havsvindpark i Tahkoluoto som färdigställdes år 2017 och består av 11 kraftverk är Finlands första havsvindpark och världens första vindpark som byggts ett havsområde med isbildning. Suomen Hyötytuuli planerar för närvarande en förlängning av Tahkoluoto havsvindpark bestående av fyrtio kraftverk med en kapacitet på minst 15 megawatt vardera.

Under demonstrationsfasen av förlängningsprojektet kommer två havsbaserade vindkraftverk att uppföras utanför Tahkoluoto i Björneborg. Syftet med projektet är att demonstrera byggandet av havsbaserade vindkraftverk i ny skala, grundkoncept som lämpar sig för djupare vatten samt undervattensbyggmetoder som lämpar sig för finska förhållanden. De bygglov som utfärdats av Björneborgs stad för demonstrationsprojektet och det vattentillstånd som utfärdats av Regionförvaltningsverket i Södra Finland trädde i kraft i december.

”Dessa är de första tillstånden som erhållits för havsbaserade vindkraftverk av denna storlek i Finland. Vid ansökan om tillstånden som är viktiga för Suomen Hyöytuuli var det viktigt att se till att planerna tar hänsyn till den mer detaljerade förståelsen av områdets marina natur som utretts under miljökonsekvensbedömningen och planeringen,” säger Juho Lappalainen, projektutvecklingschef för utbyggnaden av Tahkoluoto havsbaserade vindkraftspark. ”Naturligtvis är det också viktigt att övervaka miljöpåverkan under byggandet och i de tidiga produktionsstadierna.”
Den beräknade effekten för demonstrationsprojektet är cirka 30 megawatt och den årliga produktionen är cirka 109 gigawattimmar. Sysselsättningseffekten under projektets byggskede är cirka 200–250 årsverken.

”När tillstånden träder i kraft blir det även dags att fatta investeringsbeslut för demonstrationsprojektet. Priserna och tillgängligheten för de kritiska komponenterna i projektet kommer att säkerställas, varefter förutsättningarna för att gå vidare till genomförandefasen har uppnåtts, säger Manu Grönlund, projektledare för demonstrationsprojektet.

Förlängningen omfattar totalt fyrtio kraftverk med en kapacitet på minst 15 megawatt och en total kapacitet på 600–800 megawatt. Den beräknade byggtiden för vindkraftparken är 2027–2029.

Tahkoluoto havsvindpark i Suomen Hyötytuulis mediabank

Mer information:

Affärsverksamhetschef Esa Holttinen, tfn 044 760 8477, esa.holttinen(at)hyotytuuli.fi
Projektchef Juho Lappalainen, tfn 050 560 7284, juho.lappalainen(at)hyotytuuli.fi
Projektledare Manu Grönlund, tfn 040 074 0242, manu.gronlund(at)hyotytuuli.fi

Suomen Hyötytuuli Oy är ett inhemskt produktionsbolag för förnybar energi. Våra ägare är åtta stora solida finska lokala energibolag. Vi är en av pionjärerna inom finländsk expertis inom havs- och landbaserad vindkraft. Vi är med och uppfyller Finlands mål för produktion av förnybar energi och ökar oberoendet från fossila bränslen.Vi agerar ansvarsfullt i enlighet med principerna för hållbar utveckling under vindkraftverkens hela livscykel tillsammans med våra intressentgrupper.

Vi utvecklar vindparksprojekt, planerar och bygger vindparker samt sköter om produktionen av vindkraft tillsammans med våra partner. Bolaget har sju aktiva vindparker och tre under byggnad och ett flertal under projektering. När våra nuvarande projekt är slutförda inom de närmaste två åren kommer vår produktionskapacitet att vara cirka 650 MW och vår årliga produktion kommer att överstiga 1 900 GWh. Vi växer kraftigt och vår utvecklingsportfölj uppgår redan till över 3 miljarder euro.