Siirry sisältöön

Demonstrationsprojektet för havsbaserad vindkraft genomförs vid Tahkoluoto i Björneborg

Arbets- och näringsministeriet har utsett den vindkraftspark som Suomen Hyötytuuli Oy planerar att bygga vid Tahkoluoto i Björneborg till demonstrationsprojektet för havsbaserad vindkraft. Arbets- och näringsministeriet har den 19 november 2014 beviljat 20 miljoner euro i investeringsstöd för genomförande av projektet. Stödet kan dock uppgå till högst 18,5 procent av projektets faktiska godtagbara kostnader. Projektet kan dessutom få produktionsstöd på basis av mängden el som produceras i 12 års tid.
− Vi fick många bra ansökningar om stöd till demonstrationsprojekt för havsbaserad vindkraft. Det bästa projektet bland dessa bedömdes vara Suomen Hyötytuuli Oy:s projekt, som nu ska fungera som banbrytare inom den havsbaserade vindkraften i Finland, konstaterar näringsminister Jan Vapaavuori, som undertecknade beslutet.
− Det som är beaktansvärt med detta projekt är att man nu i praktiken kan testa anläggningsgrundernas hållbarhet ute till havs, också under isförhållanden. Tack vare detta utvecklingsarbete och genom byggandet av demonstrationsanläggningar kan betydande affärsmöjligheter öppnas för många branscher, eftersom vindkraften och den havsbaserade vindkraften i vilket fall som helst kommer att få ökad betydelse inom energiproduktionen.
Suomen Hyötytuuli Oy planerar att bygga 10 eller 11 turbiner med en sammanlagd effekt på cirka 40–44 megawatt vid Tahkoluoto. Företaget har som mål att fatta investeringsbeslut i mars 2015. Enligt företagets uppskattning ska projektet vara färdigt före utgången av 2016.
Vid projektet presenteras sådana lösningar på vindkraftverk och grundlösningar som lämpar sig för förhållandena i Östersjön och som i framtiden möjliggör ett mer omfattande byggande av havsbaserad vindkraft i de isförhållanden som råder i Östersjön. Turbinerna ska placeras på cirka 0,6–2,5 kilometers avstånd från stranden. Förhållandena liknar i hög grad förhållandena på det öppna havet. Isförhållandena inom området, i synnerhet packisen, innebär en utmaning.
Stödvillkoren innefattar ett villkor om att Suomen Höyrytuuli Oy delar med sig av sin kunskap om byggande, drift och underhåll av havsbaserade vindkraftverk, med undantag för sådan information som utgör affärshemligheter, till andra som utvecklar projekt för havsbaserad vindkraft.
I statsbudgeten för 2014 har 20 miljoner euro reserverats för ett demonstrationsprojekt för havsbaserad vindkraft. Syftet med stödet är att täcka de extra kostnader jämfört med landbaserad vindkraft som föranleds särskilt av kraftverkets anläggningsarbete ute till havs och byggandet av överföringskabel för el.
Utöver att den främjar användningen av förnybar energi innebär den havsbaserade vindkraften också en ny, viktig möjlighet till affärsverksamhet på cleantech-området för offshore- och energiindustriföretag. Exportmarknader finns särskilt på Östersjön och Nordsjön.

Lämna ett svar