Siirry sisältöön

Forststyrelsen arrenderar ut havsområde för utvidgning av Tahkoluoto havsvindpark

Forststyrelsen och Suomen Hyötytuuli har undertecknat ett avtal om nyttjanderätt med vilket Forststyrelsen arrenderar ut ett allmänt vattenområde utanför Tahkoluoto i Björneborg till Suomen Hyötytuuli för produktion av vindkraft. Det är fråga om det första långa avtalet om nyttjanderätt av allmänna vattenområden för havsvindkraft.

”Suomen Hyötytuuli är en föregångare i Finland inom vindkraftverk som byggs i havet. Projektet för att utvidga Tahkoluoto stöder starkt Finlands mål att vara kolneutralt före 2035”, berömmer Forststyrelsens generaldirektör Juha S Niemelä.

Verkställande direktör för Suomen Hyötytuuli Toni Sulameri betonar projektets betydelse för den finländska energiproduktionen och inledandet av affärsverksamheten inom havsvindkraft: ”Utvidgningen av Tahkoluoto är en stor investering för Suomen Hyötytuuli och fortsätter Suomen Hyötytuulis långa arbete som utvecklare inom branschen. Vi förväntar oss att affärsverksamheten inom branschen kommer igång i Finland till följd av projektet.”

”Byggandet av och verksamheten i havsvindparken har mångsidiga positiva effekter för den regionala ekonomin och näringsverksamheten genom anskaffning av investeringar. Dessutom betalas fastighetsskatt för vindkraftverk som byggts på allmänna vattenområden till den kommun där de är belägna, vilket kan vara ett betydande tillägg till kommunens inkomster”, betonar Niemelä.

Havsvindkraft på Tahkoluoto

Suomen Hyötytuulis havsvindpark utanför Tahkoluoto i Björneborg, som pilottestades 2010 och färdigställdes 2017, är Finlands första havsvindpark och samtidigt världens första havsvindpark som byggts för drift i ett havsområde med isbildning. Suomen Hyötytuuli arbetar nu med en utvidgning av Tahkoluotos  havsvindpark på havsvindsparkens nordvästra sida. Delgeneralplanen som vann laga kraft i slutet av 2022 gör det möjligt att bygga fyrtio moderna havsvindkraftverk på över 15 megawatt i området.

Efter att avtalet om nyttjanderätt ingåtts framskrider projektet till fasen för vatten- och bygglov, den tekniska planeringen och beredningen av investeringen. Projektet beräknas bli klart 2027 och producera cirka 2 000 gigawattimmar el per år i över 30 år.

Forststyrelsens roll inom havsvindkraft

I landskapsplanerna har flera potentiella områden för produktion av havsvindkraft anvisats i Finlands havsområden. Forststyrelsen förvaltar de allmänna vattenområdena i fråga om havsvindkraft både som projektutvecklare och beviljare av reserverings- och nyttjanderättsavtal och som arrendegivare. Vattenområdena kommer också i fortsättningen att ägas av staten.

”Statsrådet beviljade sommaren 2022 Forststyrelsen tillstånd att arrendera ut statens vattenområdesegendom för vindkraftsproduktion i samband med utvidgningen av Tahkoluoto  havsvindpark”, berättar Niemelä.

Niemelä fortsätter med att berätta att Forststyrelsens roll som främjare av havsvindkraften granskades i slutet av 2021, när finanspolitiska ministerutskottet godkände en överlåtelsemodell med vilken aktörerna väljs till nya projekt på allmänna vattenområden. ”Vi lanserar dessa objekt senare i år”, fortsätter Niemelä.

”Havsvindkraftens konkurrenskraft har stärkts snabbt under de senaste åren och man kan se att Finland även internationellt är ett mycket intressant investeringsobjekt för bolag som utvecklar havsvindkraft”, berättar Niemelä.

 

Mer information

Vindkraftschef Otto Swanljung, Forststyrelsen Fastighetsutveckling, 040 560 1715, otto.swanljung@metsa.fi

Verkställande direktör Toni Sulameri, toni.sulameri@hyotytuuli.fi

Projektutvecklingschef Juho Lappalainen, juho.lappalainen@hyotytuuli.fi, 050 560 7284

Begäran om intervju av Suomen Hyötytuuli: Administrativ assistent Tanja Kivi, tanja.kivi@hyotytuuli.fi, 044 764 1432

 

Suomen Hyötytuuli Oy är ett inhemskt bolag som producerar förnybar energi och en pionjär inom havsvindkraft. Åtta finländska stadsenergibolag skapar en stabil ägarbas för företaget. Suomen Hyötytuuli utvecklar, planerar och låter bygga vindkraft samt sköter om produktionen av vindkraft tillsammans med sina partners. Bolaget har sju vindparker som är i användning och tre är under byggnad. Utvidgningen i Tahkoluoto fortsätter att öka starkt på Suomen Hyötytuulis investeringar i havs- och landvindkraft. År 2022 investerade Suomen Hyötytuuli sammanlagt 445 miljoner euro i landbaserad vindkraft.