Siirry sisältöön

Planeringen av vindkraftsprojektet i Kokkoneva i Perho har inletts

Suomen Hyötytuuli planerar att bygga en vindkraftspark i Kokkoneva i Perho. Perho kommun ligger i landskapet Mellersta Österbotten. Det planerade vindkraftsområdet ligger i den östra delen av byn Oksakoski, dryga tre kilometer nordväst om Perho centrum. Området har en total areal på ca 3000 ha. Området har anvisats som ett område för vindkraftverk i landskapsplanen för Mellersta Österbotten.
Den planerade vindkraftsparken i Kokkoneva består av 30–40 vindkraftverk med en total höjd på högst 300 meter och en enhetseffekt på 7–10 MW.
Projektets miljökonsekvensbedömning (MKB) och planläggning inleds i början av år 2021. Enligt de preliminära planerna skulle vindkraftsparken byggas under åren 2025–2026.
I närheten av Kokkonevaområdet pågår även Suomen Hyötytuulis vindkraftsparkprojekt Alajoki-Peuralinna som omfattar totalt 14 vindkraftverk i kommunerna Perho och Kyyjärvi. Byggandet av vindkraftsparken Alajoki-Peuralinna inleds under år 2021 och vindkraftverken börjar producera energi år 2022.

Lämna ett svar