Siirry sisältöön

Planläggningen och miljökonsekvensbedömningen av vindkraftsprojektet i Kokkoneva i Perho inleds

Suomen Hyötytuuli presenterar sina planer för Kokkoneva på måndagen 22.3.2021 kl. 18.30 i samband med Perho kommunfullmäktiges möte. Presentationen streamas och kan ses på adressen: https://www.nopolanews.fi/nopola-news-air-kanava-1
Suomen Hyötytuuli planerar att bygga en vindkraftspark i Kokkoneva i Perho i landskapet Mellersta Österbotten. Det planerade vindkraftsområdet ligger nordost om byn Oksakoski, dryga tre kilometer nordväst om Perho centrum. Området har en total areal på ca 3000 ha. Området har anvisats som ett område för vindkraftverk i landskapsplanen för Mellersta Österbotten.
Den planerade vindkraftsparken i Kokkoneva består av högst 38–45 vindkraftverk med en total höjd på högst 300 meter och en enhetseffekt på ca 6–10 MW. Den beräknade totala kapaciteten av vindkraftsparken är 270–380 megawatt. Enligt de preliminära planerna skulle vindkraftsparken byggas under åren 2025–2026.
Perho kommunstyrelse beslutade på sitt möte den 15 mars att inleda upprättandet av en delgeneralplan med rättsverkan för vindkraftsparken i Kokkoneva och att ingå ett avtal om planläggning med Suomen Hyötytuuli. Målet är att delgeneralplanens program för deltagande och bedömning blir färdigt ännu i vår. Kokkonevaområdets lämplighet för vindkraftsproduktion bedöms utöver i planen också i samband med den miljökonsekvensbedömning (MKB) som genomförs samtidigt.
Hyötytuuli bygger för närvarande vindkraftsparken Alajoki-Peuralinna i närheten av Kokkoneva. Totalt 14 kraftverk, vars jordbyggnadsarbeten inletts, uppförs i Alajoki i Perho och i Peuralinna i Kyyjärvi.

Lämna ett svar