Siirry sisältöön

Produktionsöversyn Suomen Hyötytuuli Oy

År 2018 levererade Suomen Hyötytuuli 503 000 MWh el till sina delägare. Företagets elproduktion ökade med runt 190 000 MWh jämfört med föregående år.

Förutom genom förvärvet av Jokela vindpark ökade elproduktionen tack vare att 2018 blev första året då Annankangas vindpark och Tahkoluoto vindpark, båda färdigställda hösten 2017, var i drift hela året.

Vindkraftverkens utnyttjandegrad låg på en hög nivå och underhållet genomfördes enligt planen. Framför allt i början av året var vindförhållandena svagare än de beräknade vindförhållandena på lång sikt. Under hösten var vindförhållandena bättre än genomsnittet, förutom i december då vinden var klart svagare än genomsnittsvindarna.

De viktigaste händelserna under 2018 omfattade förvärvet av Jokela vindpark och att man erhöll projekträttigheterna för Polusjärvi vindpark och Oosinselkä vindpark. Jokela vindpark består av tolv Nordex N117 vindkraftverk, vardera med en kapacitet på 3 MW. Polusjärvi vindpark ligger i norra delen av Polusperä, ungefär 20 km från Pyhäjoki centrum. Man planerar att bygga 10 vindkraftverk i området. Oosinselkä vindkraftsprojekt kommer att byggas i Björneborg- och Euraåminne-regionen. Projektet omfattar 31 vindkraftverk varav 16 tillhör Suomen Hyötytuuli.

I dagsläget har Suomen Hyötytuuli sex vindparker i drift: Räfsö vindpark, Kuljunniemi vindpark, Nikkarinkaarto vindpark, Annankangas vindpark, Tahkoluoto havsvindpark samt Jokela vindpark. Våra vindparker i drift har totalt 62 vindkraftverk med en total kapacitet på ca 185 MW.

 

 

 

Lämna ett svar