Siirry sisältöön

Provkörningen av Suomen Hyötytuulis vindkraftspark i Alajoki-Peuralinna inleddes

Suomen Hyötytuuli Oy har påbörjat en provkörning av de första kraftverken i vindkraftsparken Alajoki-Peuralinna i Österbotten. Vindkraftsparkens sammanlagda kapacitet är cirka 90 megawatt. Provkörningen kommer att fortsätta under vintern, och parken tas emot under våren 2024.

Alajoki-Peuralinna består av två separata vindkraftsparker, som var och en har sju kraftverk. Hälften av kraftverken ligger i Alajoki by i Perho och de övriga sju i Peuralinna i Kyyjärvi.

Vindkraftsparken Alajoki-Peuralinna byggdes under 2021–2023. Vindkraftsparkens 240 meter höga kraftverk har levererats av Siemens Gamesa Renewable Energy AB. Infra Builders Oy ansvarade för KVR-entreprenaden och elunderstationen levererades av Eltel Networks Oy.

”Färdigställandet av vindkraftsparken Alajoki-Peuralinna är en viktig etapp för Suomen Hyötytuuli. Tillsammans med vindkraftparken Oosinselkä fördubblar den nästan Suomen Hyötytuulis produktionskapacitet. Detta är en viktig satsning för att bekämpa klimatförändringarna från Suomen Hyötytuulis sida, och vi tackar våra ägare för att de har gjort dessa investeringar möjliga. Vi fortsätter att arbeta för att producera renare och förnybar energi även i framtiden”, säger Jaakko Kleemola, utvecklingschef för energiaffärsverksamheten vid Suomen Hyötytuuli.

Under vintern kommer Suomen Hyötytuuli också att färdigställa vindkraftsparken Oosinselkä i kommunerna Björneborg och Euraåminne. Arbetet vid Siikajoki vindkraftspark i Österbotten fortsätter fram till slutet av 2024. När alla tre byggprojekt har slutförts kommer Suomen Hyöytuulis produktionskapacitet att vara cirka 650 megawatt, och den årliga produktionen kommer att överstiga 1 900 gigawattimmar. Bolaget har dessutom flera landbaserade vindkraftsprojekt under planläggning och utbyggnadsprojektet för den havsbaserade vindkraftsparken Tahkoluoto (Vetenskär).

Suomen Hyötytuuli Oy är ett inhemskt produktionsbolag för förnybar energi. Våra ägare är åtta stora solida finska lokala energibolag. Vi är en av pionjärerna när det gäller finländsk expertis inom havs- och landbaserad vindkraft. Vi är med och uppfyller Finlands mål för produktion av förnybar energi och att minska beroendet av fossila bränslen. Vi agerar ansvarsfullt i enlighet med principerna för hållbar utveckling under vindkraftverkens hela livscykel tillsammans med våra intressentgrupper.

Vi utvecklar vindkraftsparksprojekt, planerar och bygger vindkraftsparker samt sköter om produktionen av vindkraft tillsammans med våra partner. Bolaget har sju aktiva vindkraftsparker och tre under byggnad och ett flertal under planläggning. När våra nuvarande projekt är slutförda inom de närmaste två åren kommer vår produktionskapacitet att vara cirka 650 MW och vår årliga produktion kommer att överstiga 1 900 GWh. Vi växer kraftigt och vår utvecklingsportfölj uppgår redan till över 3 miljarder euro.