Siirry sisältöön

Suomen Hyötytuuli bygger en havsbaserad vindkraftspark på Tahkoluoto i Björneborg

Suomen Hyötytuuli Oy bygger en havsbaserad vindkraftspark på Tahkoluoto i Björneborg. Byggandet av världens första havsbaserade vindkraftspark som är planerad för isförhållanden startar denna vår. Byggkostnaderna för parken med tio vindkraftverk ligger något under 120 miljoner euro. Turbinleverantören är Siemens Aktiebolaget, och kraftverkens havsfundament tillverkas av Technip Offshore Finland Oy i Björneborg. Elstationen och huvudtransformatorerna levereras av ABB Oy.
Till havsvindparken kommer tio Siemens 4 MW offshore-kraftverk. Kraftverkens navhöjd är ca 90 meter och rotorns diameter cirka 130 meter. Kassunfundamenten, som har stålskal och skall fyllas med stenmaterial, levereras av Technip Offshore Finland. ABB är elentreprenör på landområdet och levererar elunderstationen och huvudtransformatorerna, vars huvudkomponenter tillverkas i Finland.
”Förhållandena i Finland är gynnsamma för havsbaserad vindkraft: vi har en lång kust, goda vindförhållanden, grunda vatten och en hård havsbotten samt hamnar och industriell infrastruktur längs kusten. Havsbaserad vindkraft producerar cirka 1,5 gånger mer energi än landbaserad vindkraft”, säger Suomen Hyötytuuli Oy:s verkställande direktör Toni Sulameri.
Byggkostnaderna är i dag nästan dubbelt så höga som för landvindkraft, framför allt på grund av havsfundamenten och kabeldragningen. Med Tahkoluotoprojektet söker man efter ett kostnadseffektivt sätt att bygga havsbaserade kraftverk för finska förhållanden: i en växande bransch i utveckling finns det plats för nya exportprodukter som sänker kostnadsnivån”, konstaterar Sulameri.
Byggandet startar med muddringsarbeten på våren. Jordkabeln och understationen monteras mellan den kommande och följande sommar, fundamenten och havskabeln våren och sommaren 2017. “Turbinerna reses under sommaren 2017, och vindkraftsparken kommer att producera energi på hösten samma år”, säger Arto Huhmarkangas, projektchef för vindkraftsparken.
Vindparkens beräknade årsproduktion är över 155 miljoner kilowattimmar, vilket motsvarar den årliga elförbrukningen i 8 600 eluppvärmda egnahemshus. På havsvindparkens område finns också ett pilotkraftverk, som sedan år 2010 har producerat information om produktionen av havsbaserad vindkraft, fundamentens hållbarhet och underhållet. I november 2014 beviljade Arbets- och näringsministeriet 20 miljoner euro i investeringsstöd till projektet. Syftet med stödet är att öppna affärsmöjligheter för den inhemska teknologiexpertisen i olika branscher.
Mediekontakter: Toni Sulameri, verkställande direktör, 050 524 9609, toni.sulameri@hyotytuuli.fi
Kommersiella kontakter: Arto Huhmarkangas, projektchef för Tahkoluoto havsvindpark,
040 489 0030, arto.huhmarkangas@hyotytuuli.fi
Bilder och ytterligare information: https://hyotytuulifiles.fi/d/60e657b8e2b391ded41b5d4491e8cc8a/browse/503/
Suomen Hyötytuuli Oy är en producent och utvecklare av inhemsk vindenergi med vindkraftparker i Björneborg och Brahestad, en ny vindkraftspark under byggnad i Brahestad samt flera vindparksprojekt på olika håll i Finland. Suomen Hyötytuuli ägs av Helen (Oy Mankala Ab), Jyväskylän Energia, Lahti Energia, Lappeenrannan Energia, Pori Energia, Tampereen Sähkölaitos, Turku Energia och Vantaan Energia. www.hyotytuuli.fi

Lämna ett svar