Siirry sisältöön

Suomen Hyötytuuli har inlett en konkurrensutsättning gällande grundläggningen för en havsvindpark

Suomen Hyötytuuli Oy förbereder en utvidgning av havsvindparken Tahkoluoto, där kraftverk på minst femton megawatt placeras på djupare vatten än någonsin tidigare i Finland. Företaget har inlett en konkurrensutsättning av grundläggningen för havsvindturbiner. I konkurrensutsättningen deltar Enersense Offshore och Aker Solutions samt Suomen Hyötytuulis eget koncept för grundläggning. Funktionsdugligheten hos den teknik som väljs ut genom konkurrensutsättning säkerställs genom bygge av de första kraftverken under år 2025.

Havsgrundläggningen till de första turbinerna i förlängningen av Tahkoluoto byggs på 40 och 25 meters djup och planeras att klara de krävande förhållandena i istäckta vatten i Östersjön och belastningarna från turbiner på över 15 megawatt. I valet av koncept för havsgrundläggningen har förprojektering initierats med tre olika grundläggningskoncept. Gemensamt för dessa grundläggningskoncept är att fundamenten är så kallade GBS-fundament (Gravity Based Structure) som står med hjälp av sin tyngd på havets botten. Skillnaderna mellan de grundläggningskoncept som utvecklats i förprojekteringen utgörs bland annat av tillverkningsmaterialen, installationsmetoderna och implementeringsmodellerna för helheten.

Utgångspunkten för konkurrensutsättningen är en användning av Hyötytuulis patenterade havsgrundläggning med stålskalskonstruktion, som företaget planerar internt. Samtidigt har företaget inlett ett samarbete för att utforska två andra potentiella grundläggningskoncept. Dessa koncept är Enersense Offshores hybridfundament i betong och stål och Aker Solutions fundament helt i betong.

”Vi är glada över att starta denna fas och arbetet med våra partner är i full gång. Det här är ett betydande konkret steg mot projektets implementeringsfas”, säger Manu Grönlund vid Suomen Hyötytuuli. ”Under förprojekteringen skapas jämförbara tekniska och kommersiella data för varje grundläggningskoncept, baserat på vilket vi kan utvärdera vilket som är det mest kostnadseffektiva och med tanke på riskhanteringen bästa konceptet för projektgenomförandet som helhet och därmed välja vilket koncept fundamenten ska byggas med. Förprojekteringen beräknas vara klar i november och konceptvalet för grundläggningen kommer att göras i december 2023.”

Förlängningen av Tahkoluoto omfattar sammanlagt fyrtio kraftverk med en kapacitet på över 15 megawatt. Tillståndsansökningarna för de första kraftverken är under behandling och vattentillståndet, som prioriterats i tillståndsprocessen, väntas beviljas inom kort och bygglovet under hösten. De första kraftverken som byggs i projektet har beviljats NextGenerationEU-finansiering från Europeiska unionen.

Mer information:

Affärsverksamhetschef Esa Holttinen, tfn 044 760 8477, esa.holttinen@hyotytuuli.fi
Projektledare Manu Grönlund, tfn 040 074 0242, manu.gronlund@hyotytuuli.fi

Suomen Hyötytuuli Oy är ett inhemskt produktionsbolag för förnybar energi. Våra ägare är åtta stora solida finska lokala energibolag. Vi är en av pionjärerna inom finländsk expertis inom havs- och landbaserad vindkraft. Vi är med och uppfyller Finlands mål för produktion av förnybar energi och ökar oberoendet från fossila bränslen.Vi agerar ansvarsfullt i enlighet med principerna för hållbar utveckling under vindkraftverkens hela livscykel tillsammans med våra intressentgrupper.
Vi utvecklar vindparksprojekt, planerar och bygger vindparker samt sköter om produktionen av vindkraft tillsammans med våra partner. Bolaget har sju aktiva vindparker och tre under byggnad och ett flertal under projektering. När våra nuvarande projekt är slutförda inom de närmaste två åren kommer vår produktionskapacitet att vara cirka 650 MW och vår årliga produktion kommer att överstiga 1 900 GWh. Vi växer kraftigt och vår utvecklingsportfölj uppgår redan till över 3 miljarder euro.