Siirry sisältöön

Suomen Hyötytuuli investerar i hittills sin största vindpark i Siikajoki i Norra Österbotten

Uppdaterad den 21 december 2022

Suomen Hyötytuuli ska bygga en vindpark med 38 vindturbiner i Siikajoki i Norra Österbotten.  Investeringens värde är cirka 330 miljoner euro. Projektet är tills vidare det största till Suomen Hyötytuuli och ska öka bolagets vindkraftsproduktion sammanlagt till över 1900 gigawattimmar.

Suomen Hyötytuuli Oy har gjort ett investeringsbeslut om byggande av hittills sin största vindpark. Vindparken ska byggas i Siikajoki kommun i Norra Österbotten. Vindparken består av 38 vindkraftverk, som producerar årligen cirka 700 gigawattimmar. Investeringens värde är cirka 330 miljoner euro totalt. Bolaget har också två andra investeringsprojekt under byggande. När alla de här projekten är färdiga i slutet av 2025, kommer bolagets produktionseffekt att stiga till 650 megawatt och energiproduktion per år till 1900 gigawattimmar. Suomen Hyötytuuli har en utvecklingsportfolio med värde över 3 miljarder euro.

”Investeringen medför en avsevärd ökning i bolagets produktion och bidrar för sin del till att nå Finlands klimatmål. Förhoppningsvis kommer det här och de andra energiinvesteringarna att underlätta Finlands energisjälvförsörjning och försörjningsberedskap under de kommande vintrarna”, säger Toni Sulameri, VD för Suomen Hyötytuuli.

Suomen Hyötytuuli har undertecknat ett leveransavtal om 38 Vestas turbiner (turbintyp V162-6.2 MW). 34 av vindkraftsverk ska anslutas till Elenia och 4 vindkraftsverk till Fingrid stamnätet. Byggandet av vindparken börjas i årsslutet 2022 och Siikajoki vindparken är i bruk under 2025.

Suomen Hyötytuulis vindkraftsproduktion förstärker Finlands oberoende av fossila importerade bränslen och befäster landets självförsörjande i energiproduktion.

För mer information:

Verkställande direktör Toni Sulameri, Suomen Hyötytuuli Oy, toni.sulameri@hyotytuuli.fi

Produktionsdirektör Leena Hacklin, leena.hacklin@hyotytuuli.fi , +358 44 701 2182

Suomen Hyötytuuli Oy är ett inhemskt produktionsbolag av förnybar energi. Våra ägare är åtta stora finska stads energibolag. Vi har sju vindpark i produktion och tre i byggande.