Siirry sisältöön

SUOMEN HYÖTYTUULI OY INVESTERAR I FÖRNYBAR ENERGI – OOSINSELKÄ VINDPARK SKA BYGGAS I BJÖRNEBORG OCH EURAÅMINNE

Suomen Hyötytuuli Oy har gjort ett investeringsbeslut om byggande av Oosinselkä vindpark i Björneborg och Euraåminne kommuner i Satakunta i Västra Finland. Investeringens värde är cirka 115 M€. Byggandet av vindparken börjar våren 2022 och vindparken är i bruk vid årsskiftet 2023/2024.

Den planerade vindparken består av 15 vindkraftverk, med total produktionskraft av 93 MW. Fem av vindkraftverken byggs i Björneborg och 10 i Euraåminne. Bolaget har undertecknat ett leveransavtal med Vestas om EnVentus V162-6.2 MW turbiner. Förhandlingar om andra kontrakt är på gång.

Utöver denna Oosinselkä investering har Suomen Hyötytuuli två andra investeringar, nämligen Polusjärvi vindpark i Pyhäjoki och Alajoki-Peuralinna vindpark i Perho och Kyyjärvi. De här tre investeringar tillsammans kommer att höja bolagets produktionskraft till 400 MW och energiproduktion per år till 1200 GWh. Alla tre vindkraftsparken byggs på marknadsvillkor.

Suomen Hyötytuuli Oy har som mål att bygga vindkraft på ett kostnadseffektivt, konkurrenskraftigt och marknadsstyrt sätt och, producera fossilfri energi för bolagets ägare. ”Oosinselkä vindpark är ett betydelsefullt steg för Suomen Hyötytuuli att uppnå målen och öka kapacitet speciellt i Satakunta område”, säger bolagets VD Toni Sulameri.

För mera information:

Verkställande direktör Toni Sulameri, Suomen Hyötytuuli Oy,
förnamn.efternamn@hyotytuuli.fi

 

Lämna ett svar