Siirry sisältöön

Suomen Hyötytuuli plans to build a wind farm in Siikajoki

Suomen Hyötytuuli Oy planerar att bygga en ny vindkraftspark i Siikajoki kommun. Vindkraftsparken som bär namnet Karhukangas är på 780 hektar, vilket ger möjlighet att bygga 13–16 vindkraftverk. De planerade vindkraftverken har en enhetseffekt på 3–5 MW och en totalhöjd på 210–230 meter. Det slutliga antalet vindkraftverk och deras placering preciseras när planeringen går vidare.
Karhukangas vindparksområde ligger i Norra Österbotten i Siikajoki kommuns västra del. Siikajoki centrum ligger cirka 12 kilometer mot sydost från det planerade området, Revonlahti byområde cirka 5 kilometer österut, Siikajoenkylä tätort cirka 10 kilometer norrut och Brahestads centrum cirka 15 kilometer västerut.
Den planerade vindparken består av vindkraftverk med fundament, jordkablar som förbinder kraftverken med varandra, en elstation för vindparken, en 110 kV luftledning som behövs för anslutning till elnätet samt servicevägar mellan vindkraftverken.

Planläggning och miljökonsekvensbedömning

För att Karhukangasprojektet ska kunna genomföras måste en delgeneralplan som ger möjlighet att bygga en vindkraftspark göras upp för området. Planläggningsprocessen är i startskedet. Programmet för deltagande och bedömning är framlagt hos Siikajoki kommun fram till utgången av januari 2015.
Suomen Hyötytuuli har inlett en miljökonsekvensbedömning enligt MKB-lagen. MKB-förfarandet har till syfte att undvika och förebygga miljökonsekvenser av projektet, främja bedömningen och ett enhetligt beaktande av miljökonsekvenser vid planering och beslutsfattande och samtidigt öka medborgarnas tillgång till information och deras möjligheter till medbestämmande.
De utredningar och bedömningsresultat som gjorts upp i samband med MKB-förfarandet utnyttjas vid arbetet på delgeneralplanen och den fortsatta projektplaneringen.
Avsikten är att lägga fram MKB-programmet i februari 2015. NTM-centralen i Norra Österbotten är MKB-kontaktmyndighet.

Lämna ett svar