Siirry sisältöön

Suomen Hyötytuuli undersökte användningen av Kanäs oljehamn för energilagring  

Suomen Hyötytuuli Oy har undersökt om Kanäs oljehamn i Nykarleby kan återanvändas som energilager. Syftet med utredningen var att undersöka, hur de gamla oljetankarna i Kanäs oljehamn lämpar sig som tryckluftslager (CAES) för lagring av energi.

Suomen Hyötutuuli undersökte de olika genomförandekonceptet för CAES-lagring och de tillgängliga systemen. Konceptets genomförbarhet testades i de underjordiska oljelagringsgrottorna i Kanäs. Förra sommarens provborrningar och undersökningar av berggrunden visade att oljetankarnas tekniska beständighet inte räcker för tryckluftslagring eftersom bergtäcket är för grunt. Den låga trycknivån gör det oekonomiskt att rengöra tankarna från olja för tryckluftslagring. Miljöundersökningarna visade att miljöföroreningen av lagringstankarna var mycket låg och långt under gränsvärdet som fastställts i tillståndsvillkoren.

Bindning av energi i tryckluftslager är ny teknik, som globalt fortfarande befinner sig på försöksstadiet, och kommersiella tillämpningar finns inte ännu tillgängliga. För tryckluftslagring behövs vanligtvis naturgas som stödbränsle, men Suomen Hyötytuuli håller på att konceptera en lösning, där naturgas ersätts genom återvinning av spillvärme från kompressionering. Återvinning av spillvärme uppnår hög verkningsgrad och CAES-metoden kan användas för att långsiktigt lagra stora mängder energi.

Österbotten är en bra förläggningsplats för ett tryckluftslager, tack vare den rikliga tillgången på vindkraft i regionen. Suomen Hyötytuuli fortsätter undersökningarna av tekniken för tryckluftslagring och lämpliga förläggningskoncept. Målet är att bygga ett kraftverk om 100 MW med en full kapacitet på några timmar och som kan drivas ekonomiskt även vid låga effektnivåer.

Mer information

Verkställande direktör Toni Sulameri, Suomen Hyötytuuli Oy, toni.sulameri(at)hyotytuuli.fi

Suomen Hyötytuuli Oy är ett inhemskt produktionsbolag för förnybar energi. Våra ägare är åtta stora solida finska lokala energibolag. Vi är en av pionjärerna inom finländsk expertis inom havs- och landbaserad vindkraft. Vi är med och uppfyller Finlands mål för produktion av förnybar energi och ökar oberoendet från fossila bränslen.Vi agerar ansvarsfullt i enlighet med principerna för hållbar utveckling under vindkraftverkens hela livscykel tillsammans med våra intressentgrupper.

Vi utvecklar vindparksprojekt, planerar och bygger vindparker samt sköter om produktionen av vindkraft tillsammans med våra partner. Bolaget har sju aktiva vindparker och tre under byggnad och ett flertal under projektering. När våra nuvarande projekt är slutförda inom de närmaste två åren kommer vår produktionskapacitet att vara cirka 650 MW och vår årliga produktion kommer att överstiga 1 900 GWh. Vi växer kraftigt och vår utvecklingsportfölj uppgår redan till över 3 miljarder euro.