Siirry sisältöön

Upprättandet av en delgeneralplan för utvidgandet av den havsbaserade vindkraftsparken utanför Tahkoluoto har inletts

Suomen Hyötytuuli Oy har lämnat in en motion till Björneborgs stad om att upprätta en delgeneralplan som gäller utvidgandet av havsvindparken utanför Tahkoluoto. Björneborgs stadsfullmäktige beslöt vid sitt möte 18.1.2021 att inleda upprättandet av delgeneralplanen.
Planläggningsområdet ligger till havs, som närmast på ca 4 kilometers avstånd från hamnområdet i Tahkoluoto och ca 30 kilometer nordväst om Björneborgs centrum. Området avgränsas i norr av kommungränsen till Sastmola. Området har en total areal på ca 135 km2.
Den planerade vindkraftsparken på planläggningsområdet består av högst 45 vindkraftverk som monteras på havsfundament. Vindkraftverken har en maximal höjd på ca 310 meter och enhetseffekten är ca 11–20 MW. Det är fråga om ett projekt i enlighet med Finlands klimatmål, och om projektet genomförs beräknas det producera 1 000–1 900 GWh kolneutral elektrisk energi per år.
Projektets miljökonsekvensbedömning (MKB) pågår.

Lämna ett svar