Siirry sisältöön

Utkastet till delgeneralplan för utvidgandet av den havsbaserade vindkraftsparken utanför Tahkoluoto är framlagd

Planutkastet och -beskrivningen (på finska) med bilagor finns att läsa 8.4–14.5.2021 huvudsakligen på webbplatsen för Björneborgs stads stadsplanering www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu.
Planen gäller placeringen av högst 45 vindkraftverk i havsområdet utanför Tahkoluoto. Generalplanen upprättas med rättsverkan och så att den direkt styr uppförandet av vindkraftverken (MBL 72 a §).
Evenemang för allmänheten
Projektet presenteras vid ett digitalt evenemang för allmänheten torsdagen 22.4.2021 kl. 18–20. Evenemanget streamas och direktsändningen kan följas på YouTube-kanalen för Björneborgs stadsplanering (länk www.pori.fi/merituulipuisto).

Lämna ett svar