Siirry sisältöön

Utvidgningen av Suomen Hyötytuulis havsvindpark vid Tahkoluoto framskrider till ansökning om vatten- och byggnadstillstånd

Suomen Hyötytuulis havsvindparkprojekt med en kapacitet som överskrider 500 megawatt invid Tahkoluoto i Björneborg framskrider till tillståndsansökning. Generalplanen för utvidgningen av Tahkoluotos havsvindpark invid Finlands första havsvindpark är godkänd och har fått laga kraft. Det är fråga om ett betydande steg mot marknadsbaserad produktion av havsvindkraft i Finland och planen möjliggör bygge av kraftverk med en kapacitet som överskrider 15 megawatt.

Suomen Hyötytuulis vindpark i Tahkoluoto som färdigställdes år 2017 är Finlands första havsvindpark och världens första vindpark som byggts i ett havsområde med isbildning. Planen för utvidgningen av Tahkoluoto gör det möjligt att ute på havet, nordväst om den nuvarande vindparken, bygga fyrtio vindkraftverk med en kapacitet som överskrider 15 megawatt. Årsproduktionen för den planerade havsvindparken uppskattas överstiga 2 000 gigawattimmar. Projektet kommer uppskattningsvis att slutföras år 2027.

Projektets lagenliga generalplan godkändes i Björneborgs stads stadsfullmäktige den 14 november 2022. Den till sin areal 128 km2 stora generalplanen är belägen ute på havet utanför Björneborg, 4–22 kilometer från stranden. Bedömningen om miljöpåverkan genomfördes åren 2020–2021. I och med att generalplanen godkändes framskrider projektet till en ansökan om vatten- och byggnadstillstånd, teknisk planering och förberedelser av investeringar.

Projektet stärker Finlands position som oberoende av importerad energi och stöder nationella och internationella mål att öka den kolneutrala energiproduktionen. Verkställande direktör vid Suomen Hyötytuuli Toni Sulameri betonar projektets betydelse för Finlands energiproduktion och även den internationella utvecklingen av vindkraftsproduktion: ”Utvidgningen vid Tahkoluoto är ett betydande steg i rätt riktning för Suomen Hyötytuuli som utvecklar havsbaserad vindkraft mot hållbar energiproduktion i enlighet med marknadens villkor. Vi anser att projektet fungerar som en startmotor för havsbaserad vindkraft som affärsverksamhet i Finland.”

Tilläggsinformation och bilder av Suomen Hyötytuulis havsvindkraftpark vid Tahkoluoto: https://hyotytuuli.fi/sv/vindparker/havsvindparken-utanfor-tahkoluoto/

Webbsidan för havsvindparken utanför Tahkoluoto:

https://hyotytuuli.fi/sv/vindparker/havsvindparken-utanfor-tahkoluoto-forlangning/

Mer information:

Verkställande direktör Toni Sulameri, toni.sulameri@hyotytuuli.fi

Projektutvecklingschef Juho Lappalainen, juho.lappalainen@hyotytuuli.fi, 050 560 72 84

Intervjuförfrågningar: Ledningens assistent Tanja Kivi, tanja.kivi@hyotytuuli.fi, 044 764 14 32

Suomen Hyötytuuli Oy är ett inhemskt produktionsbolag av förnybar energi. Våra ägare är åtta stora solida finska statsägda energibolag. Vi utvecklar vindparksprojekt, planerar och bygger vindparker samt sköter om produktionen av vindkraft tillsammans med våra partner. Bolaget har sju aktiva vindkraftparker och tre under byggnad.