Siirry sisältöön

Våra värderingar och etiska riktlinjer

Våra värderingar

Vi på Suomen Hyötytuuli Oy bygger ett koldioxidneutralt och hållbart samhälle med hänsyn till miljövärden genom att tillhandahålla våra ägare förnybar energi på ett konkurrenskraftigt sätt. All vår verksamhet styrs av de värderingar som utstakats i företagets strategiska plan: ansvar, effektivitet och pionjärskap.

Ansvar

 • Vårt ansvar återspeglas i varje persons dagliga verksamhet, och vi förutsätter också ansvar av våra samarbetspartner.
 • Vi är en pålitlig arbetsgivare och partner, och vår verksamhet grundar sig på en välmående personal och ett nätverk av värderingar.
 • Vi samarbetar alltid med lokala invånare och aktörer.
 • Vi kan bära ansvar för vår verksamhet i alla situationer.

Effektivitet

 • Vi producerar förmånlig och konkurrenskraftig energi.
 • Vi utvecklar effektiva verksamhetsmodeller.
 • Vi utnyttjar våra resurser optimalt.
 • Vi arbetar systematiskt, snabbt och proaktivt.

Pionjärskap

 • Vi söker verksamhetsmodeller och lösningar för att göra vindkraft mer konkurrenskraftig.
 • Vi utnyttjar ny teknik för att förbättra säkerheten och produktiviteten.

Varje person som arbetar på Suomen Hyötytuuli Oy måste agera ansvarsfullt och säkert, respektera och beakta andra samt främja arbetsgemenskapens fysiska och psykiska välbefinnande och lika behandling av alla.

Etiska riktlinjer

 • I all vår verksamhet följer vi finsk lagstiftning och gällande författningar, och vi förutsätter också detta av våra samarbetspartner.
 • I all vår verksamhet följer vi konkurrensrättsliga lagar, författningar och riktlinjer.
 • I all vår verksamhet följer vi likställighetsprincipen: alla våra anställda är jämlika oavsett kön, ålder, etniskt eller nationellt ursprung, nationalitet, språk, religion och övertygelse, åsikter, funktionshinder, hälsa, sexuell läggning eller annat personligt skäl.
 • Vi främjar aktivt säkerhet, arbetshälsa och välbefinnande för hela personalen.
 • Vi svarar alltid för god datasäkerhet och dataskydd.
 • Företaget ger inte gåvor eller donationer som påverkar politiskt beslutsfattande. Vi varken lovar eller betalar mutor eller olagliga betalningar till någon för att säkra vår affärsverksamhet.
 • Ingen av våra anställda ger eller tar emot gåvor, resor, traktering eller tjänster som går utöver vanlig gästfrihet.
 • Marknadsföringssamarbetet och sponsorverksamheten ska vara transparenta och i linje med företagets hållbarhetsvärderingar. Syftet med sponsringen är att öka bolagets välkändhet samt positivt påverka bolagets anseende och vindkraftens acceptans.