Siirry sisältöön

Havsvindparken utanför Tahkoluoto, vidareutvecklingsprojekt

40 st
310 m
11-20 MW

Projektchef

 Juho Lappalainen

+358 50 560 7284 juho.lappalainen(at)hyotytuuli.fi

Projektledare

Manu Grönlund

+358 40 074 0242 manu.gronlund(at)hyotytuuli.fi

Demonstrationsprojektet

Suomen Hyötytuuli Oy planerar att utvidga Tahkoluoto havsvindpark utanför Björneborg. Projektet kommer att genomföras i två faser: den första kommer att vara ett demonstrationsprojekt med två kraftverk, som kommer att användas för att pilottesta havsbaserade vindturbiner av en ny skala, betydligt djupare havsfundament och havsbottenkonstruktionsmetoder under dessa förhållanden. Syftet med projektet är att eliminera de risker som är förknippade med byggandet av havsbaserad vindkraft och att skapa möjligheter att bygga havsbaserad vindkraft på marknadsmässiga villkor. Demonstrationsprojektet har fått 30 miljoner euro i stöd för energiinvesteringar från arbets- och näringsministeriet för Finlands program för hållbar tillväxt. Projektet kommer att utnyttja omfattande studier av utvidgningen av Tahkoluoto havsvindpark och en rättsligt giltig delgeneralplan.

Demonstrationsprojektet kommer att genomföras under åren 2023–2026. Den beräknade totala kapaciteten för de kraftverk som ska byggas är cirka 30 megawatt och den årliga produktionen är cirka 109 gigawattimmar. Investeringen kommer att minska Finlands koldioxidutsläpp med totalt cirka 15 400 ton per år. Sysselsättningseffekten under projektets byggskede är cirka 200–250 årsverken.

Utvidgningsprojektet för Tahkoluoto havsvindpark

Lärdomarna från demonstrationsprojektet kommer att utnyttjas i nästa fas av Tahkoluotos utvidgning, som inkluderar de två kraftverken i demonstrationsprojektet, inklusive fyrtio kraftverk på mer än 15 megawatt. Området ligger i delgeneralplansområdet för utvidgningen av Tahkoluoto havsvindpark i havsområdet utanför Björneborg, på ett avstånd av 4–22 kilometer från stranden. De havsbaserade vindkraftverken kommer att uppföras i området på ett djup av 15 till 45 meter.
Kraftverken i utvidgningsprojektet beräknas bygga 2027–2029. Den totala kapaciteten för kraftverken i projektet är 600–800 MW.

Projektets framskridande

  • Projektets miljökonsekvensbeskrivning (ymparisto.fi/porimerituulipuistoYVA) genomfördes 2020–2021. Resultaten av bedömningen användes i planeringen av projektet.
  • Projektets lagenliga delgeneralplan godkändes i Björneborgs stads stadsfullmäktige den 14 november 2022 (pori.fi/merituulipuisto).
  • Forststyrelsen och Suomen Hyötytuuli undertecknade ett licensavtal för vattenområdet i Tahkoluoto den 31 januari 2023. Med avtalet hyrde Forststyrelsen ut det allmänna vattenområdet utanför Tahkoluoto i Björneborg till Suomen Hyötytuuli för vindkraftsproduktion.
  • Arbets- och näringsministeriet beviljade Suomen Hyötytuuli 30 miljoner euro för en investering i havsbaserad vindkraft i enlighet med Finlands plan för återhämtning och resiliens, med hjälp av finansiering från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF) den 15 februari 2023.

Dokumenten som gäller planläggningen i anslutning till projektet finns på Björneborgs stads webbplats på adressen www.pori.fi/merituulipuisto

 

Aktuellt