Siirry sisältöön

Vindparken I Jokela

12 st
140 m
117 m
3,0 MW

Jokela vindpark i Kalajoki producerar el sedan 2015. Vindparken finns cirka 4 kilometer norr om Kalajoki centrum. Vindparksområdet är cirka 300 hektar stort. De närmaste bostadshusen ligger på cirka 1,5 kilometers avstånd från området.

Vindparken består av 12 Nordex N117-vindkraftverk med en effekt på 3 MW. Vindkraftverken är placerade cirka 400–600 meter från varandra. Kraftverkens torn är cirka 140 meter höga och rotorerna har en diameter på 117 meter.

Kraftverken producerar cirka 121 GWh el, vilket motsvarar den årliga elförbrukningen i ungefär 60 000 tvårumslägenheter i våningshus.

Bilder av Jokela vindpark

Aktuellt