Siirry sisältöön

Vindparken I Kuljunniemi

9 st
80 m
82 m
101 m
2,3 MW

I Kuljunniemi vindpark i Brahestad uppfördes de fem första kraftverken 2004 och de fyra följande 2010. Vindkraftverken har placerats vid havsstranden i Rautaruukki fabriksområde och längs dammvägen som leder till Kuljunniemi.

Förhållandena vid Kuljunlahti är gynnsamma för en vindpark. Den genomsnittliga vindhastigheten på 80 meters höjd är cirka 7 meter i sekunden. Infrastrukturen i området skapar goda förutsättningar för vindkraftsproduktion. Det gör även invånarnas och industrins positiva inställning till vindkraft.

Kuljunniemi vindpark består av nio vindkraftverk på 2,3 MW.

Vindparken producerar cirka 50 GWh el per år. Mängden motsvarar den årliga elförbrukningen i cirka 25 000 tvårumslägenheter i våningshus.

Bilder av Kuljunniemi vindpark

Aktuellt