Siirry sisältöön

Vindparken I Räfsö

7 st
50 m
119 m
54,2 m
112 m
4 x 1 MW
1 x 2 MW
2 x 3,45 MW

I Räfsö vindparksområde är vindförhållandena utmärkta, då den genomsnittliga vindhastigheten är cirka 7,3 meter i sekunden. Vindkraftverken är placerade i hamnen och i industriområdet, nära befintlig infrastruktur. Planeringen har gjorts i gott samarbete med invånarna och industrin i området.

Vindparken består av sju vindkraftverk. I Räfsö finns ett vindkraftverk och i Tahkoluoto tre vindkraftverk med en effekt på 1 MW som byggts 1999 och ett vindkraftverk på 2 MW som byggts 2002. I Kirrinsanta finns två vindkraftverk på 3,3 MW som byggts 2015.

Vindparken i Räfsö producerar cirka 34,25 GWh el per år. Mängden motsvarar den årliga elförbrukningen i cirka 17 000 tvårumslägenheter i våningshus.

Bilder av Räfsö vindpark

Aktuellt