Siirry sisältöön

Vindparksprojektet I Korpi-Matti

7 st
230 m

Tillsammans med Gigawatti Oy och EPV Tuulivoima Oy planerar Suomen Hyötytuuli en vindpark med 22 vindkraftverk i Merikarvia. Hyötytuulis andel av projektet är sju kraftverk.

Merikarvia är en kustkommun mellan Björneborg och Kristinestad. Vindparken placeras norr om Merikarvia centrum i området Korpi-Matti, öster om Strandvägen och Trolssinkylä och sträcker sig till byarna Riispyy och Timmerheidi. I nordost gränsar området till Naturaområdet Mankaneva.

MKB-förfarandet för projektet har slutförts och resultaten från miljökonsekvensbedömningen har utnyttjats i planeringen av projektet och i planläggningen.

Delgeneralplanen för Korpi-Matti vindpark har godkänts i Merikarvia kommun i mars 2020.

Aktuellt