Siirry sisältöön

Tahkoluodon merituulipuiston laajennuksen osayleiskaavaehdotus

Porin kaupunginhallitus on päättänyt 22.8.2022 asettaa Suomen Hyötytuuli Oy:n tuulivoimahanketta koskevan osayleiskaavaehdotuksen julkisesti nähtäville (MRL 65 §, MRA 19 §).

Suunnitelma koskee enintään 40 tuulivoimalan sijoittamista Tahkoluodon edustalla olevalle merialueelle. Yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja suoraan tuulivoimaloiden rakentamista ohjaavana (MRL 77 a §).

Kaavaehdotus ja -selostus liitteineen ovat nähtävänä 1.9. – 30.9.2022 välisenä aikana Porin kaupunkisuunnittelun internetsivuilla www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu sekä palvelupiste Porinan sähköisellä ilmoitustaululla (käyntiosoite Yrjönkatu 13).

Yleisölle avoin vastaanottotilaisuus järjestetään maanantaina 19.9. klo 14–18 Suomen Hyötytuuli Oy:n opastuskeskuksella (Merituulentie 1).

Mahdolliset kaupunginhallitukselle osoitetut muistutukset on tehtävä ennen nähtävänäoloajan päättymistä sähköpostiosoitteeseen kaupunkisuunnittelu@pori.fi, postiosoitteella Porin kaupunkisuunnittelu, PL 121, 28101 PORI tai käyntiosoitteeseen Yrjönkatu 13 (Palvelupiste Porina).