Siirry sisältöön

Tahkoluodon merituulipuiston laajennuksen osayleiskaavan laadinta on käynnistynyt

Suomen Hyötytuuli Oy on jättänyt Porin kaupungille aloitteen Tahkoluodon merituulipuiston laajennusta koskevan osayleiskaavan laadinnasta. Porin kaupunginhallitus päätti 18.1.2021 pidetyssä kokouksessaan käynnistää osayleiskaavan laadinnan.
Kaavoitettava alue sijaitsee merellä lähimmillään noin 4 km etäisyydellä Tahkoluodon satama-alueesta ja 30 kilometriä Porin keskustasta luoteeseen. Alue rajautuu pohjoisessa Merikarvian kunnanrajaan. Alueen kokonaispinta-ala on noin 135 km2.
Kaavoitettavalle alueelle suunniteltu tuulipuisto koostuu korkeintaan 45 meriperustuksille asennettavasta tuulivoimalasta, joiden maksimikorkeus on noin 310 metriä ja yksikköteho noin 11–20 MW. Kyseessä on Suomen ilmastotavoitteiden mukainen hanke, joka toteutuessaan tuottaa hiilineutraalia sähköenergiaa arviolta 1000–1900 GWh vuodessa.
Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on vireillä.
Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Toni Sulameri, Suomen Hyötytuuli Oy, etunimi.sukunimi@hyotytuuli.fi

Vastaa