Siirry sisältöön

Tulevaisuudesta tuulee – vastuullisuutta eletään todeksi arjessa

Kirjoittaja: Paula Mäkeläinen, vastuullisuuspäällikkö, Suomen Hyötytuuli

Sana vastuullisuus on paljon ihmisten puheissa eri asiayhteyksissä, mutta mitä vastuullisuudella pohjimmiltaan tarkoitetaan? Vastuussa ollaan aina jollekin, kuten viranomaiselle, omistajalle, sijoittajalle, asiakkaalle, työnantajalle, työntekijälle tai vaikkapa kansalaiselle. Vastuuta kannetaan, ja luottamus on vastuun runkorakenne.

Vastuullisuus on osa Suomen Hyötytuuli Oy:n liiketoimintastrategian ydintä. Haluamme toimia mahdollisimman kestävästi samalla, kun turvaamme jatkuvuutemme liiketoiminnallisesti kannattavalla tavalla. Parhaimmillaan vastuullisuus läpäisee koko organisaation eri toiminnot osana päivittäistä tekemistä ja päätöksentekoa.

Luottamusta läpi koko tuulivoiman elinkaaren

Ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys linkittyvät kaikki vastuullisuuteen. Liiketoiminnalla on väistämättä erilaisia vaikutuksia ympäristöön, yhteiskuntaan, yhteisöihin ja omiin työntekijöihin. Aika monelle tuttu Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen kehys Agenda 2030 täyttää tulevana syksynä jo kahdeksan vuotta. Se on auttanut yritysmaailmaa konkretisoimaan tapoja negatiivisten vaikutusten vähentämiseksi ja myönteisten vaikutusten vahvistamiseksi. Agenda 2030 esittelee raamin osa-alueista, joiden kohdalla oman yritystoiminnan vaikutusten painopisteitä voi tarkastella ja mittaroida.

Suomen Hyötytuuli huolehtii tuulivoiman koko elinkaaresta hankekehityksestä rakentamiseen, tuotantoon, huoltoon, purkuun ja kierrätykseen. Tuulivoimaloiden tämänhetkinen arvioitu elinkaari kaikkine vaiheineen on noin 35-40 vuotta, joten koko elinkaaren kattavalla vastuulla on iso painoarvo.  Tämä on yrityksen strategian rinnalla tärkeä motivaattori sille, että yhteiset asiat hoidetaan huolella ja pitkäjänteisesti. Hyötytuuli on edelläkävijä erityisesti merituulivoiman kehittämisessä ja rakentamisessa, mikä tuo oman näkökulmansa myös vastuullisuuskysymyksiin.

Suomen Hyötytuulen kaltainen uusiutuvan energian tuotantoa vahvistava yritys vaikuttaa monin tavoin myönteisesti esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillintään, kestävien yhteisöjen vahvistamiseen, työllisyyteen, kestävän teollisuuden kehittämiseen sekä edullisen ja puhtaan energian tuottamiseen. Yhtiömme haluaa myös huolehtia tuulivoima-alueiden eläimistöstä maalla, merellä ja ilmassa ja minimoida puhtaan energiantuotannon koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. Myös hyvä sisäinen hallintotapa sekä vastuullinen toiminta sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa ovat oleellinen osa arjen vastuullisuutta.

Polku muotoutuu edelläkävijän askelin

Edelläkävijän askelia on jo otettu, ja askellus jatkuu päämäärätietoisesti eteenpäin. Tästä tahtotilasta konkreettinen osoitus on esimerkiksi uusi vastuullisuuspäällikön positio, jossa pääsin aloittamaan huhtikuussa. Tehtävässäni lähden vahvistamaan vastuullisuuden dokumentointia, kehittämistä ja jalkautumista. Samalla on oikea aika käynnistää parin vuoden kuluttua Suomen Hyötytuultakin koskevan ESG (Environment, Social, Governance) -raportoinnin valmisteleminen. EU-direktiivin mukainen kestävyysraportointi tuo selkeämmin ja mitattavammin esille yrityksen toiminnan vaikutukset ihmisiin ja ympäristöön sekä sen, miten kestävyysseikat vaikuttavat yritykseen itseensä.

Suomen Hyötytuuli on toiminut monella tavalla edelläkävijänä ja vastuullisesti jo vuosien ajan, mutta kaikesta hyvästä ei ole ehditty voimakkaan kasvun aikana kertoa ulospäin. On hienoa päästä rakentamaan yhteistä vastuullisuustarinaa, joka pohjautuu faktoihin ja aitoon päivittäiseen tekemiseen. Tätä strategian ytimestä syntyvää tarinaa eletään arjessa todeksi joka päivä. Matka on alkamassa, ja hyppään ilolla kyytiin.

Blogin kirjoittaja Paula Mäkeläinen (HTM, Sosionomi) on Suomen Hyötytuuli Oy:n vastuullisuuspäällikkö, jolle on tärkeää vaikuttaa myönteisesti ympäristöön, yhteiskuntaan ja ihmisiin. Merkityksellinen tekeminen yhdessä asiantuntijoiden, henkilöstön ja sidosryhmien kanssa tekee tämän mahdolliseksi.