Alajoki-Peuralinnan tuulipuistohanke

14
kpl
240
m
155
m
6
MW

Suomen Hyötytuuli rakentaa Perhon Alajoelle seitsemän voimalan tuulipuistoa. Hanke siirtyi Taaleri Pääomarahastot Oy:lta Suomen Hyötytuulen kehitettäväksi joulukuussa 2016. Perhon kunta sijaitsee Keski-Pohjanmaan maakunnassa. Suunniteltu tuulipuistoalue sijoittuu Alajoen kylän lounaisosaan noin seitsemän kilometrin päähän Perhon keskustasta.

Keski-Suomen maakunnassa Kyyjärven kunnassa sijaitsevaan Peuralinnaan on myös rakenteilla 7 tuulivoimalaa. Hanke siirtyi YIT Suomi Oy:ltä Suomen Hyötytuulen kehitettäväksi marraskuussa 2019.

Alajoki-Peuralinnan tuulipuisto rakennetaan yhtenä kokonaisuutena 2021-2022.

Katso video perustusten valuista syksyllä 2021.

Rakentamisaikataulu

Alajoki-Peuralinnan tuulipuistohankkeen rakennustyöt käynnistyivät helmi-maaliskuun 2021 vaihteessa. Tuleva Alajoki-Peuralinnan tuulivoimapuisto koostuu 14 Siemensin hybriditornilla varustetusta voimalasta tarvittavine tieverkostoineen ja nostokenttineen sekä uudesta 110 / 33 kV sähköasemasta ja puiston sisäisestä maakaapeliverkosta. Tämän vuoden aikana rakennetaan puiston infrastruktuuri ja sähköverkko valmiiksi. Sähköaseman ja voimaloiden valmistuminen ja käyttöönotto tapahtuu vuoden 2022 aikana.

Työaikatauluja

Pajulammintien rakennustyöt aloitettiin toukokuun puolenvälin tienoilla. Voimaloiden perustusten rakentaminen alkoi heinäkuussa ja valut käynnistyivät syyskuussa. Perustusten on määrä olla valmiit marraskuussa.

Energiantuotanto

Polusjärven tuulipuisto

10 kpl / 4,3 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 0,00 MW

Jokelan tuulipuisto

12 kpl / 3,0 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 3,24 MW

Annankankaan tuulipuisto

10 kpl / 3,45 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 6,52 MW

Kuljunniemen tuulipuisto

9 kpl / 2,3 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 2,14 MW

Nikkarinkaarron tuulipuisto

10 kpl / 3,45 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 6,06 MW

Reposaaren tuulipuisto

7 kpl / 1-3,3 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 0,92 MW

Tahkoluodon merituulipuisto

11 kpl / 2,3-4,2 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 1,42 MW