Alajoki-Peuralinnan tuulipuistohanke

14
kpl
240
m
155
m
6
MW

Suomen Hyötytuuli suunnittelee Perhon Alajoelle seitsemän voimalan tuulipuistoa. Hanke siirtyi Taaleri Pääomarahastot Oy:lta Suomen Hyötytuulen kehitettäväksi joulukuussa 2016. Perhon kunta sijaitsee Keski-Pohjanmaan maakunnassa. Suunniteltu tuulipuistoalue sijoittuu Alajoen kylän lounaisosaan noin seitsemän kilometrin päähän Perhon keskustasta.

Keski-Suomen maakunnassa Kyyjärven kunnassa sijaitsevaan Peuralinnaan on suunnitteilla 7 tuulivoimalaa. Hanke siirtyi YIT Suomi Oy:ltä Suomen Hyötytuulen kehitettäväksi marraskuussa 2019.

Alajoki-Peuralinnan tuulipuisto rakennetaan yhtenä kokonaisuutena 2021-2022.

Rakentamisaikataulu

Alajoki-Peuralinnan tuulipuistohankkeen rakennustyöt käynnistyivät helmi-maaliskuun vaihteessa. Tuleva Alajoki-Peuralinnan tuulivoimapuisto koostuu 14 Siemensin hybriditornilla varustetusta voimalasta tarvittavine tieverkostoineen ja nostokenttineen sekä uudesta 110 / 33 kV sähköasemasta ja puiston sisäisestä maakaapeliverkosta. Tämän vuoden aikana rakennetaan puiston infrastruktuuri ja sähköverkko valmiiksi. Sähköasema ja voimaloiden valmistuminen ja käyttöönotto tapahtuu vuoden 2022 aikana.

Työt alueella alkoivat puunpoistolla Alajoelta käsin. Maanrakennustyöt tiestöjen ja nostoalueiden osalta alkoivat maaliskuussa sitä mukaa kun puunpoistotyöt edistyivät. Puunpoistotyöt jatkuvat Peuralinnan puolella. Nostoalueiden ja perustuskaivantojen tekeminen jatkuu Alajoella ja alkaa Peuralinnassa. Tienrakennustyöt jatkuvat Alajoella ja Peuralinnassa.

Lähiajan työaikatauluja

Pajulammintien rakennustyöt aloitettiin toukokuun puolenvälin tienoilla ja työn arvioitu kesto on noin 4 viikkoa. Voimaloiden perustusten rakentaminen alkaa heinäkuussa. Perustusten on määrä olla valmiit marraskuussa.

Energiantuotanto

Jokelan tuulipuisto

12 kpl / 3,0 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 24,97 MW

Annankankaan tuulipuisto

10 kpl / 3,45 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 31,94 MW

Kuljunniemen tuulipuisto

9 kpl / 2,3 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 5,13 MW

Nikkarinkaarron tuulipuisto

10 kpl / 3,45 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 19,33 MW

Reposaaren tuulipuisto

10 kpl / 1-3,3 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 0,00 MW

Tahkoluodon merituulipuisto

11 kpl / 2,3-4,2 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 0,00 MW