Annankankaan tuulipuisto

5,68

MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt

10
kpl
210
m
126
m
3,45
MW

Lisätietoja

LukumääräNapakorkeusRoottoriTehoTyyppi
101471263,45 MWVestas

Suomen Hyötytuulen Annankankaan tuulipuisto sijaitsee kokonaisuudessaan Raahen kaupungin alueella, sen eteläosassa, noin 26 km etäisyydellä Raahen keskustasta.

Kymmenen tuulivoimalan puiston 3,45 MW:n voimalat toimitti tanskalainen Vestas Wind System A/S. Tuulipuiston pääurakoitsijana toimi Eltel Networks Oy ja sähköasematoimittajana ABB Oy. Annankankaan tuulipuisto valmistui syksyllä 2017.

Tuulipuiston vuotuinen sähköntuotanto on arviolta 115 000 MWh, joka vastaa noin 6 200 sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuista energiantarvetta.

Lupamenettely

Hankkeen YVA-menettely saatiin päätökseen vuonna 2013. Raahen itäosiin sijoittuville tuulivoima-alueille, joihin Annankangas kuuluu, tehtiin yhteinen ympäristövaikutusten arviointi, jossa otettiin huomioon kaikkien suunnitteilla olevien tuulipuistojen ympäristövaikutukset sekä niiden yhteisvaikutukset. Arvioinnin tuloksia käytettiin hankkeen suunnittelussa ja kaavoituksessa. YVA-dokumentteihin voi tutustua oheisesta linkistä:

Ymparisto.fi

Melumittausta tuulipuistoalueilla Raahen Nikkarinkaarrossa ja Annankankaalla

Suomen Hyötytuuli Oy:n kymmenen voimalan tuulipuiston rakentaminen Raahen Nikkarinkaarrossa alkoi heinäkuussa 2015 ja Annankankaan tuulipuiston rakentaminen lokakuussa 2016. Molemmilla alueilla toteutetaan melumittauksia, joilla Suomen Hyötytuuli mittaa tuulipuistoalueen melutasoa ennen tuulipuiston rakentamista, rakentamisen aikana ja tuulivoimaloiden käyttöönoton jälkeen.

Useita mittausjaksoja

Tuulipuistoalueilla melua mitataan useilla mittareilla. Jatkuvia mittauksia tehdään online-mittareilla. Eri vuodenaikoina toteutettavia kuukauden pituisia jaksoja mitataan erikseen asennettavilla mittareilla. Mittauksilla saadaan tarkempaa tietoa siitä, miten tuulipuistot muuttavat alueen ääniympäristöä.

Nikkarinkaarrossa ensimmäinen kuukauden mittainen mittausjakso toteutettiin ennen rakentamisen aloittamista vuoden 2015 keväällä ja toinen heinäkuussa 2015 osittain rakentamisen alkaessa. Kolmas neljän viikon mittainen mittausjakso oli loka-marraskuun 2015 aikana. Neljäs mittaus ajoittui alkutalveen 2016.

Annankankaalla tuulipuistoalueen ääniympäristöä päästiin mittaamaan jokaisena vuodenaikana jo ennen rakentamisen aloittamista. Näin saatiin koko vuoden kattava mittausaineisto alueen äänimaailmasta. Annankankaan ensimmäinen mittausjakso aloitettiin vuoden 2015 heinäkuussa. Muutoin Annankankaan mittaukset toteutetaan samalla periaatteella kuin Nikkarinkaarrossa. Viimeisin mittausjakso oli kesällä 2018.

Osa laadunvarmistusta

Melun mittaaminen tuulipuistoalueilla on osa Suomen Hyötytuulen laadunvarmistusta. Ympäristöluvat velvoittavat tuulivoimaloiden aiheuttaman melun seuraamiseen niiden toiminnan aikana. Tämän lisäksi Suomen Hyötytuuli haluaa selvittää alueiden nykyistä äänimaailmaa ja rakentamisen aikaisia vaikutuksia siihen. Melumittausta tehdään myös jatkossa kaikissa Suomen Hyötytuulen uusissa tuulipuistoprojekteissa.

Osayleiskaava

Annankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava astui voimaan 12.12.2014.

 

Energiantuotanto

Polusjärven tuulipuisto

10 kpl / 4,3 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 0,00 MW

Jokelan tuulipuisto

12 kpl / 3,0 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 2,65 MW

Annankankaan tuulipuisto

10 kpl / 3,45 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 5,68 MW

Kuljunniemen tuulipuisto

9 kpl / 2,3 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 1,85 MW

Nikkarinkaarron tuulipuisto

10 kpl / 3,45 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 4,93 MW

Reposaaren tuulipuisto

7 kpl / 1-3,3 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 0,91 MW

Tahkoluodon merituulipuisto

11 kpl / 2,3-4,2 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 1,39 MW