Pesolan tuulipuistohanke

12
kpl
230
m
150-170
m
5,3-6
MW

Suomen Hyötytuuli Oy suunnittelee Soinin kuntaan 12 tuulivoimalan tuulipuistoa.

Soinin kunta sijaitsee Etelä-Pohjanmaan maakunnassa ja sitä ympäröivät Ähtäri, Saarijärvi, Alajärvi, Kyyjärvi sekä Karstula. Tuulivoimapuisto sijoittuu Pesolan alueelle, joka sijaitsee Soinin pohjoisosassa, lähimmillään noin yhdeksän kilometrin päässä kunnan keskustaajamasta. Pesolan alue rajoittuu itäosastaan Keski-Suomen maakunnan Kyyjärven ja Karstulan kuntiin. Pesolan alueen pinta-ala on noin 1 600 ha.

Lupamenettely

Hankkeeseen sovelletaan lain mukaista ympäristövaikutusten arviointi- eli YVA-menettelyä. Pesolan suunnittelualue liittyy Korkeanmaan suunnittelualueeseen ja ne muodostavat ympäristövaikutusten kannalta yhtenäisen tarkasteltavan alueen. YVA-menettely on saatu päätökseen 2014.

Soinin kunnassa on käynnissä tuulivoimayleiskaavoitus. Kaavaprosessia voi seurata kunnan kotisivuilla osoitteessa

Soinin kunta

Energiantuotanto

Polusjärven tuulipuisto

10 kpl / 4,3 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 0,00 MW

Jokelan tuulipuisto

12 kpl / 3,0 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 4,85 MW

Annankankaan tuulipuisto

10 kpl / 3,45 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 4,92 MW

Kuljunniemen tuulipuisto

9 kpl / 2,3 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 2,94 MW

Nikkarinkaarron tuulipuisto

10 kpl / 3,45 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 4,45 MW

Reposaaren tuulipuisto

7 kpl / 1-3,3 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 0,87 MW

Tahkoluodon merituulipuisto

11 kpl / 2,3-4,2 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 1,56 MW