Siikajoen tuulipuistohankkeet

38
kpl
230-250
m
170
m
6
MW

Suomen Hyötytuuli Oy suunnittelee 38 tuulivoimalan tuulipuistoa Siikajoen kunnan alueelle. Kyseessä on Karhukankaan, Kangastuulen ja Navettakankaan tuulipuistojen yhteishanke. Karhukankaalla on 12, Kangastuulessa 21 ja Navettakankaalla 5 lainvoimaista rakennuslupaa.

Suomen Hyötytuuli on aloittanut tuulipuistonhankkeen rakentamisen valmistelun. Rakentamisen valmistelut aloitetaan maaperätutkimuksilla. Tutkimukset suoritetaan suunnitelluilla voimalapaikoilla, nostoalueilla, tiealueilla sekä sähköaseman alueella ja niiden tarkoituksena on selvittää voimalapaikkojen maaperäkoostumus rakentamistöitä varten. Alueen tiestölle tehdään myös kantavuusmittauksia. Tutkimukset on tarkoitus tehdä heinäkuun ja lokakuun välisenä aikana. Maanomistajille on lähetetty erillinen kirje tutkimuksista.

Karhukankaan tuulipuistoalue sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla Siikajoen kunnan länsiosassa. Revonlahden kyläalue sijaitsee noin 5 kilometrin etäisyydellä idässä ja Raahen keskusta noin 15 kilometrin etäisyydellä lännessä.

Suunniteltu tuulipuisto koostuu tuulivoimaloista perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaapeleista, tuulipuiston sähköasemasta, sähköverkkoon liittymistä varten tarvittavasta 110 kV:n ilmajohdosta sekä tuulivoimaloita yhdistävistä huoltoteistä.

Alustavien suunnitelmien mukaan tuulipuiston rakentaminen sijoittuu vuosille 2022-2024.

Lupamenettely

Karhukankaan YVA-menettely on päättynyt ja yhteysviranomainen on antanut lausuntonsa siitä 11.4.2016.

Karhukankaan osayleiskaava on hyväksytty Siikajoen kunnanvaltuustossa 2.11.2016 ja se on tullut lainvoimaiseksi. Hankkeen rakennusluvat ovat lainvoimaiset.

Energiantuotanto

Polusjärven tuulipuisto

10 kpl / 4,3 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 0,00 MW

Jokelan tuulipuisto

12 kpl / 3,0 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 4,07 MW

Annankankaan tuulipuisto

10 kpl / 3,45 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 6,04 MW

Kuljunniemen tuulipuisto

9 kpl / 2,3 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 2,05 MW

Nikkarinkaarron tuulipuisto

10 kpl / 3,45 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 5,01 MW

Reposaaren tuulipuisto

7 kpl / 1-3,3 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 0,97 MW

Tahkoluodon merituulipuisto

11 kpl / 2,3-4,2 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 1,81 MW